You are currently viewing Podsumowanie Programu Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2020

Podsumowanie Programu Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2020

Caritas Diecezji Kieleckiej od grudnia 2020 do października 2021 r. realizowała kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach Podprogramu 2020 do 11 000 osób potrzebujących trafiło 465 307 kg produktów. Wydano osobom potrzebującym   43801 paczek żywnościowych. O kwalifikowalności do programu decydowało kryterium dochodowe. Beneficjenci otrzymali między innymi cukier, mleko, olej, buraczki wiórki, mus jabłkowy, kasza jęczmienna, filet z makreli w oleju, fasolka po bretońsku, ser, ryż biały, makarony, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet drobiowy, szynkę drobiową, groszek z marchewką, kawa zbożowa, płatki owsiane oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 25 punktach wydawania żywności prowadzonych przez  organizacje  partnerskie lokalne na terenie diecezji kieleckiej. Były to parafie, placówki terenowe Caritas, stowarzyszenia oraz ośrodki pomocy społecznej.

Caritas wspiera w ten sposób osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2020 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do programu  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

W ramach środków na działania towarzyszące Caritas Diecezji Kieleckiej przeprowadziła 69 warsztatów dla 1449 uczestników. Zajęcia miały na celu nabycie przez uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie wybranej przez uczestników: zdalnej lub stacjonarnej z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki, zdrowego odżywiania się oraz sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały szkoleniowe lub drobne gadżety.

W okresie realizacji Podprogramu 2020 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych  przez placówki terenowe Caritas lub parafie. Przeprowadzono działania zachowując środki bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami właściwych służb.

Caritas Diecezji Kieleckiej przystępuje do kolejnego etapu realizacji Programu Żywnościowego Podprogramu 2021 który będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r. Dystrybucja produktów żywnościowych z magazynów Caritas Diecezji Kieleckiej rozpocznie się od stycznia 2022 r. Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie kryteriów dochodowych potwierdzonych odpowiednim zakwalifikowaniem przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.

Więcej informacji o programie znajduje się  na naszej stronie internetowej w zakładce: POPŻ  lub biurze Caritas (Kielce ul. Wesoła 54, pokój 3).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.