PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2021

Podsumowanie Programu Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2021

Caritas Diecezji Kieleckiej od grudnia 2021 do października 2022 r. realizowała kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach Podprogramu 2021 do 12 000 osób (6289 kobiet i 5711mężczyzn) potrzebujących trafiło 254 647,60  kg produktów. Wydano osobom potrzebującym   28 236 paczek żywnościowych. O kwalifikowalności do programu decydowało kryterium dochodowe. Beneficjenci otrzymali między innymi cukier, mleko, filet z makreli w oleju,  makarony, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, groszek z marchewką. Pomoc można było uzyskać w 25 punktach wydawania żywności prowadzonych przez  organizacje  partnerskie lokalne na terenie diecezji kieleckiej. Były to parafie, placówki terenowe Caritas, stowarzyszenia oraz ośrodki pomocy społecznej

Caritas wspiera w ten sposób osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2021 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych a także uchodźcy z Ukrainy. Dostęp do programu  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

W ramach środków na działania towarzyszące Caritas Diecezji Kieleckiej przeprowadziła 57 warsztatów dla 1312 uczestników. Zajęcia miały na celu nabycie przez uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane zdalnie i stacjonarnie w formie szkoleń bądź warsztatów z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki, zdrowego odżywiania się oraz sprawnego zarządzania budżetem domowym. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały szkoleniowe oraz drobne gadżety.

W okresie realizacji Podprogramu 2021 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych  przez placówki terenowe Caritas lub parafie Przeprowadzono działania zachowując środki bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami właściwych służb.

Caritas Diecezji Kieleckiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ], współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

CELEM PROGRAMU

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie będą prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.

 

PODPROGRAM 2021

22.02.2022 Czarnocin

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie   – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty zdalne on-line : "Edukacji Ekonomicznej” i „Kulinarne” które odbędą się 22 02 2022 o godz. 13.00. Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-line mogę się skontaktować z OPS przyległym terytorialnie miejscu zamieszkania lub Caritas Kielce (784597557) w celu uzyskania linku na spotkanie po weryfikacji skierowania.

23.02.2022 Oleśnica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty zdalne on-line : „ Edukacji Ekonomicznej” i „Kulinarne” które odbędą się 23 02 2022 o godz. 13.00. Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-line mogę się skontaktować z OPS przyległym terytorialnie miejscu zamieszkania lub Caritas Kielce (784597557) w celu uzyskania linku na spotkanie po weryfikacji skierowania.

25.02.2022 Chęciny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty zdalne on-line : „ Edukacji Ekonomicznej” i „Kulinarne” które odbędą się 25 02 2022 o godz. 13.00. Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-line mogę się skontaktować z OPS przyległym terytorialnie miejscu zamieszkania lub Caritas Kielce (784597557) w celu uzyskania linku na spotkanie po weryfikacji skierowania.

28.02.2022 Sędziszów

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – Stacja Opieki w Sędziszowie– korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” które odbędą się 28 02 2022 o godz. 10.00 w ŚDS w Sędziszowie ul. Kwiatowa 14, 28 – 340 Sędziszów

05.03.2022 Kazimierza Wielka

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 10.00 oraz „Kulinarne” które odbędą się 05 03 2022 w Kazimierzy Wielkiej Pomieszczenia Duszpasterskie ul. Sienkiewicza 3, 28 – 500 Kazimierza Wielka

08.03.2022 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Dietetyczne” o godz. 10.00   które odbędą się 08 03 2022 w Solcu Zdroju Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8a, 28 – 131 Solec Zdrój

14.03.2022 Chmielnik

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Edukacja Ekonomiczna” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania” które odbędą się 14 03 2022 o godz. 10.00 i godz. 12.00 w OPS Chmielnik, ul. Dygasińskiego 12, 26 – 020 Chmielnik

15.03.2022 Szczekociny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej Św. Bartłomieja  w Szczekocinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Kulinarne” o godz. 9.30 oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.30 które odbędą się 02 02 2021 w Szczekocinach   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Krakowska 23, 42 – 445 Szczekociny

21.03.2022 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Punktu Pomocy Doraźnej w Kielcach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” i „Kulinarne” które odbędą się 21 03 2022 o godz. 09.00 w Kielcach Centrum Integracji Społecznej ul. Wesoła 54 , 25 – 363 Kielce  

02.04.2022 Brzeziny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty „Dietetyczne” i „Edukacja Ekonomiczna” które odbędą się 02 04 2022 o godz. 12.00 w Brzezinach Świetlica Wiejska, pl. Ks. Augusta Żołądkowskiego 1, 26 – 026 Morawica

04.04.2022 Szczekociny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej Św. Bartłomieja           w Szczekocinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Kulinarne” o godz. 9.00 oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 które odbędą się 04 04 2022 w Szczekocinach   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Krakowska 23, 42 – 445 Szczekociny

04.04.2022 Moskorzew

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej Św. Małgorzaty w Moskorzewie – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Kulinarne” o godz. 12.00 oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 14.00 które odbędą się 04 04 2022 w Wiejskim Centrum Kulturalno – Turystycznym, Moskorzew 97, 29 – 130 Moskorzew

05.04.2022 Morawica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Dietetyczne” oraz „Edukacja Ekonomiczna” które odbędą się 05 04 2022 o godz. 11.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kielecka 9 , 26 – 026 Morawica

11.04.2022 Kazimierza Wielka

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 10.00 oraz „Kulinarne” które odbędą się 11 04 2022 w Kazimierzy Wielkiej Pomieszczenia Duszpasterskie ul. Sienkiewicza 3, 28–500 Kazimierza Wielka

19.04.2022 Wodzisław

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 które odbędą się 19 04 2022 w Ochotniczej Straży Pożarnej Miejsko ul. Kościelna 6 ,  28 – 330 Wodzisław

26.04.2022 Jasionna

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jasionnej  – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „ Dietetyczne i zdrowego odżywiania”” które odbędą się 26 04 2022 o godz. 9.00 w OSP Jasionnej , 28 – 300 Jędrzejów

26.04.2022 Imielno

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”” które odbędą się 26 04 2022 o godz. 12.00 w OSP Imielnie, 28 – 313 Imielno

29.04.2022 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Punktu Pomocy Doraźnej w Kielcach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” i „Dietetyczne” które odbędą się  29 04 2022 o godz. 09.00 w Kielcach Centrum Integracji Społecznej ul. Wesoła 54, 25–363 Kielce  

02.05.2022 Jędrzejów

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Ogniska Wychowawczego w Jędrzejowie – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” które odbędą się 02 05 2022 o godz. 12.00 w Jędrzejowie ul. Jana Pawła II 2, 28–300 Jędrzejów

9.05.2022 Wodzisław

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacja Ekonomiczna” o godz. 13.00 które odbędą się 9 05 2022 w Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Kościelna 6,  28–330 Wodzisław

10.05.2022 Kije

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kijach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania” o godz. 13.00 które odbędą się 10 05 2022 Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach 68, 28–404 Kije

16.05.2022 Skalbmierz

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej”  oraz „Kulinarne” o godz. 12.00 które odbędą się 16 05 2022 w Skalbmierzu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Szkolna 1,  28–530 Skalbmierz

17.05.2022 Ćmińsk

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy i Matki Bożej Szkaplerznej w Ćmińsku – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” o godz. 12.00 które odbędą się 17 05 2022 w Centrum Sportów Masowych ul. Podgród 57, 26–095 Miedziana Góra

23.05.2022 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Dietetyczne” o godz. 11.00   które odbędą się 23 05 2022 w Solcu Zdroju Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8a, 28 – 131 Solec Zdrój

30.05.2022 Proszowice

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” godz. 09.30 które odbędą się 30 05 2020 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Proszowicach ul. Kolejowa 4 , 32 – 100 Proszowice

30.05.2022 Słomniki

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych         Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Słomnikach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej”  oraz „Kulinarne” o godz. 13.00 które odbędą się 30 05 2022 w Słomnikach ul. Mickiewicza 27, 32 – 090 Słomniki  

31.05.2022 Chęciny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Dietetyczne i zdrowego odżywiania” oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 które odbędą się 31 05 2022 w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu ul. Armii Krajowej 18A, 26 – 060 Chęciny.

23.05.2022 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Dietetyczne” o godz. 11.00   które odbędą się 23 05 2022 w Solcu Zdroju Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8a, 28 – 131 Solec Zdrój

30.05.2022 Proszowice

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” godz. 09.30 które odbędą się 30 05 2020 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Proszowicach ul. Kolejowa 4 , 32 – 100 Proszowice

30.05.2022 Słomniki

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych         Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Słomnikach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej”  oraz „Kulinarne” o godz. 13.00 które odbędą się 30 05 2022 w Słomnikach ul. Mickiewicza 27, 32 – 090 Słomniki  

31.05.2022 Chęciny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty: „Dietetyczne i zdrowego odżywiania” oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 które odbędą się 31 05 2022 w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu ul. Armii Krajowej 18A, 26 – 060 Chęciny.

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących,  a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) oraz ogłaszane na ambonie w czasie mszy świętej.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ. Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych.

Kolejny etap realizacji Programu Podprogramu 2021 będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się z magazynów Caritas Diecezji Kieleckiej od lutego 2022 r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA

to zestaw składający się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości 28,17 kg w tym:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • powidła śliwkowe 1,5 kg,

2. Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny świderki 4,5 kg,
 • kasza jęczmienna 1,0 kg,

3. Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 5,0 l,

4. Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa 1,8 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,2 kg,
 • filet z makreli w oleju 0,85 kg,

5. Cukier:

 • cukier biały 4,0 kg,

6.Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 4,0 l,

 

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych  [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty o nie marnowaniu żywności.
 • inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, z wyjątkiem działań, o których mowa w pkt. 1,8 tj. działań finansowych ze źródeł zewnętrznych w ramach statutowej działalności organizacji.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Caritas Kielce.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

WYTYCZNE DLA PODPROGRAMU 2021:

PLIKI DO POBRANIA:

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

nowe wzory skierowań (obowiązujące od dnia 26.11.2020) do POPŻ Podprogram 2020, które należy stosować w przypadku kwalifikowania odbiorców w sposób zdalny / stacjonarny. Zmienione Wytyczne wraz z załącznikami są opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

KONTAKT:

p. Renata Kaczmarczyk – Koordynator POPŻ Caritas Diecezji Kieleckiej
tel. 784597557
e-mail:

Magazyny Programu Pomocy Żywnościowej:

p. Rafał Skrzyniarz – tel. 660 384 401
Kielce ul. Chłopska 20 B / ul. Ściegiennego 499

p. Paweł Rakoczy – tel. 784 810 411
Proszowice ul. Kolejowa 4