PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2021 PLUS

Caritas Diecezji Kieleckiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ], współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie będą prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa
zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.

PODPROGRAM 2021 PLUS

12.05.2023 Kazimierza Wielka

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” o godz. 12.00 które odbędą się 12 05 2023 w Kazimierzy Wielkiej Pomieszczenia Duszpasterskie ul. Sienkiewicza 3, 28–500 Kazimierza Wielka

 

16.05.2023 Szczekociny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej Św. Bartłomieja   w Szczekocinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” o godz. 9.00 oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 które odbędą się 16 05 2023 r. w Szczekocinach   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Krakowska 23,  42–445 Szczekociny

 

16.05.2023 Moskorzew

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej Św. Małgorzaty w Moskorzewie – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” o godz. 11.30 oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 13.30 które odbędą się  16 05 2023 r. w Wiejskim Centrum Kulturalno – Turystycznym, Moskorzew 97, 29–130 Moskorzew

22.05.2023 Chmielnik

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacja Ekonomiczna” które odbędą się 22 05 2023r. o godz. 10.00 w OPS Chmielnik, ul. Dygasińskiego 12, 26–020 Chmielnik

22.05.2023 Morawica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacja Ekonomiczna” które odbędą się 22 05 2023r. o godz. 12.30 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kielecka 9 , 26 – 026 Morawica

23.05.2023 Wodzisław

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 9.00 które odbędą się 23 05 2023 w Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Kościelna 6 , 28–330 Wodzisław

29.05.2023 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00   które odbędą się 29 05 2023 w Solcu Zdroju Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8a, 28–131 Solec Zdrój

30.05.2023 Proszowice

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” które odbędą się 30 05 2023 o godz. 10.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Proszowicach ul. Kolejowa 4 ,  32–100 Proszowice

30.05.2023 Słomniki

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w.           Bożego Ciała w Słomnikach      – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty o godz. 12.30: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” które odbędą się 30 05 2023 w Słomnikach ul. Kościuszki 26,  32–090 Słomniki

01.06.2023 Sędziszów

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – Stacja Opieki w Sędziszowie– korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” które odbędą się 01 06 2023r. o godz. 10.00 w ŚDS w Sędziszowie ul. Kwiatowa 14, 28–340 Sędziszów

06.06.2023 Chęciny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Parafii Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” godz. 10.00 oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 które odbędą się 06 06 2023 w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu ul. Armii Krajowej 18A, Chęciny.

12.06.2023 Oleśnica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „ Edukacji Ekonomicznej” i „Kulinarne” które odbędą się 12 06 2023 o godz. 11.00 w OPS ul. Nadstawie 1, 28 – 220 Oleśnica.

13.06.2023 Skalbmierz

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” o godz. 12.00 które odbędą się 13 06 2023 w Skalbmierzu   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Szkolna 1 , 28 – 530 Skalbmierz

 

14.06.2023 Imielno

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacja Ekonomiczna” które odbędą się 14 06 2023 o godz. 10.00 w OSP Imielno , 28 – 313 Imielno 

19.06.2023 Miechów

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo – Leczniczych w Miechowie – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty, „Edukacja Ekonomiczna” oraz „Kulinarne” które odbędą się 19 06 2023 o godz. 11.00 Stacja Opieki Caritas w Miechowie ul. Szpitalna 1, 32 – 200 Miechów

20.06.2023 Czarnocin

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie   – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” i „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 12.00 które odbędą się 20 06 2023 w Klubie Seniora + Soboszów 23A, 28- 506 Czarnocin

22.06.2023 Brus

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brus, Gozna, Wygoda – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 10.00   które odbędą się 22 06 2023 w Szkole Podstawowej Brus 59 gm. Jędrzejów.

10.07.2023 Jędrzejów

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Ogniska Wychowawczego w Jędrzejowie – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” które odbędą się 10 07 2023 o godz. 15.00 w Jędrzejowie ul. Jana Pawła II 2,  28 – 300  Jędrzejów

11.07.2023 Kije

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 Plus podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kijach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz  „ Kulinarne” o godz. 10.00 które odbędą się 11 07 2023 Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach 68 , 28 – 404 Kije

12.07.2023 Ćmińsk

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021Plus podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy i Matki Bożej Szkaplerznej w Ćmińsku – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” o godz. 12.00 które odbędą się 12 07 2023 w Centrum Sportów Masowych ul. Podgród 57, 26 – 095 Miedziana Góra

31.07.2023 Brzeziny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych           Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty „Kulinarne” i „Edukacja Ekonomiczna” które odbędą się 31 07 2023 o godz. 13.00 w Brzezinach Świetlica Wiejska, pl. Ks. Augusta Żołądkowskiego 1, 26 – 026 Morawica

CELEM PROGRAMU

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie lutego 2023  – sierpnia 2023,  a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:

marzec 2023  – sierpień 2023

Kolejny etap realizacji Programu Podprogramu 2021 Plus będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od marca 2023 r. do sierpnia 2023 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się z magazynów Caritas Diecezji Kieleckiej od marca 2023 r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych lub posiłków, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, a od 15 maja 2023 r. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Sposób kwalifikacji:

  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości na osobę to ok. 9,2 kg w tym:

 

– powidła śliwkowe – 0,3 kg

– makaron jajeczny świderki – 2 kg

– mleko UHT – 2 l

– szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg

– cukier biały – 2 kg

– olej rzepakowy – 2 l

 

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to: warsztaty kulinarne; warsztaty edukacji ekonomicznej; warsztaty dietetyczne; warsztaty o nie marnowaniu żywności,  inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, z wyjątkiem działań, o których mowa w pkt. 1,8 tj. działań finansowych ze źródeł zewnętrznych w ramach statutowej działalności organizacji.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Caritas Kielce.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do Caritas Diecezji Kieleckiej, do Caritas Polska z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

WYTYCZNE DLA PODPROGRAMU 2021 PLUS :

PLIKI DO POBRANIA:

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

nowe wzory skierowań (obowiązujące od dnia 26.11.2020) do POPŻ Podprogram 2020, które należy stosować w przypadku kwalifikowania odbiorców w sposób zdalny / stacjonarny. Zmienione Wytyczne wraz z załącznikami są opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

KONTAKT:

p. Renata Kaczmarczyk – Koordynator POPŻ Caritas Diecezji Kieleckiej
tel. 784597557
e-mail:

Magazyny Programu Pomocy Żywnościowej:

p. Rafał Skrzyniarz – tel. 660 384 401
Kielce ul. Chłopska 20 B

p. Paweł Rakoczy – tel. 784 810 411
Proszowice ul. Kolejowa 4