You are currently viewing Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki w Wiśniówce

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki w Wiśniówce

Dnia 11 stycznia 2023 r. nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu dla osób niepełnosprawnych do Dziennego Centrum Opieki i Pielęgnacji w Wiśniówce koło Kielc. W tym ośrodku prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej prowadzone są dzienne formy opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz mieszkania wspomagane dla tej grupy osób.

Ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor kieleckiej Caritas powitał zaproszonych gości i poinformował o zakresie usług świadczonych przez placówkę w Wiśniówce, wyraził też wdzięczność za możliwość pozyskania nowego pojazdu, który będzie służył do przewozu około 20 niepełnosprawnych uczestników warsztatów.

Mirosław Gębski, starosta powiatu kieleckiego wyraził radość z tego, że kolejny bus trafił do osób niepełnosprawnych – Jako powiat dokładamy wszelkich starań, by osoby niepełnosprawne mogły się aktywizować, integrować i usprawniać – powiedział Mirosław Gębski.

Ten samochód jest niezwykle potrzebny dla podopiecznych tej placówki, przyznał senator Krzysztof Słoń – Bus z całą pewnością będzie tutaj dobrze wykorzystany. Wśród podopiecznych ośrodka są osoby, które potrzebują pomocy w dowozie na zajęcia.

Samochód został poświęcony przez ks. Marka Bladego, miejscowego proboszcza, a następnie symbolicznie przekazany przez starostę Gębskiego.

Dofinansowanie zakupu 9 -osobowego auta było możliwe dzięki programowi „Wyrównywanie różnic między regionami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przypomniał obecny na uroczystości Andrzej Michalski, dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON.

Bus dla podopiecznych Dziennego Centrum Opieki i Pielęgnacji w Wiśniówce kosztował 170 tys. zł, z czego 120 tys. pochodziło z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a pozostałą kwotę dołożyła  Caritas Kielecka.