You are currently viewing Niezwykły Festiwal w Proszowicach

Niezwykły Festiwal w Proszowicach

Dnia 20 kwietnia 2023 r. w proszowickim Centrum Kultury i Wypoczynku odbył się VIII Małopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych pt. „Kolorowy wiatr – piosenki z filmów i bajek”, którego organizatorem był Zespół Placówek Caritas w Proszowicach. Do udziału w Festiwalu zgłosiły się 23 ośrodki, a na scenie wystąpili uczestnicy zajęć w Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej oraz Domach Seniora. Tegoroczny Festiwal w swojej tematyce nawiązywał do piosenek z filmów i bajek, zatem występujący rozbawiali publiczność piosenkami ze znanych wszystkim dobranocek, takich jak „Gumisie” czy „Miś Uszatek” i wzruszali liryczną interpretacją walca z „Nocy i dni” oraz „Dumką na dwa serca”.

Festiwal to przede wszystkim integracja osób z niepełnosprawnościami, to możliwość zaprezentowania ich talentów, to szansa obycia się ze sceną i dużą widownią. Zaznaczyć trzeba, że widzowie żywo i niezwykle ciepło reagowali na każdy występ. Imprezę otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Łukasz Smółka, a po nim gości powitała Pani Urszula Jarosz, Kierownik Zespołu Placówek Caritas. Ciepłe słowa do uczestników skierował również Starosta Powiatu Proszowickiego Pan Krystian Hytroś, życząc wszystkim dobrej zabawy. Wśród gości obecni byli również: Ks. Krzysztof Banasik, Zastępca Dyrektora Caritas Kieleckiej, Ks. Jan Zwierzchowski, proboszcz miejscowej parafii oraz przedstawiciele organizacji pomocowych z terenu Proszowic.

Występy konkursowe bacznie obserwowało i oceniało jury w składzie: Pani Monika Semik, Pani Małgorzata Płyś, Pan Andrzej Cebulak, Pani Danuta Bucka, które po długich naradach uznało, że w tym roku na najwyższym stopniu podium stanie pan Konrad Kłeczek z ŚDS Jelcza. Drugie miejsce zajął pan Jakub Figura z ŚDS Chrzanów, a duetowi Sylwia Oleksy i Maurycy Dziedziak z ŚDS Gorlice przypadło zaszczytne trzecie miejsce. Grand Prix Festiwalu otrzymał duet Anna Kania i Krzysztof Kozerski ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach za wzruszające wykonanie „Dumki na dwa serca”. W konkursie zostały również wręczone Nagrody Burmistrza dla występujących z ośrodków we Wrocimowicach, w Pałecznicy i w Konarach. Wysoki poziom konkursu sprawił, że jury przyznało jeszcze kilka wyróżnień. Wszystkim występującym gratulujemy i – jak powiedziała na zakończenie p. Urszula Jarosz – uważamy, że dziś zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy. Bo nie nagrody były tu najważniejsze, ale radość ze wspólnego spotkania.

Za pomoc w organizacji Festiwalu dziękujemy Województwu Małopolskiemu jako Partnerowi Przedsięwzięcia.

Festiwal współfinansowany był również przez Starostwo Powiatowe w Proszowicach.

Dziękujemy Firmie „B&G” Zakład Cukierniczo – Spożywczy z Proszowic za przekazane lody dla uczestników imprezy.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pań z Dziennego Domu “Senior+” w Proszowicach za przygotowanie słodkiego poczęstunku i pomoc w obsłudze Festiwalu.