You are currently viewing Świece Caritas już dostępne w parafiach

Świece Caritas już dostępne w parafiach

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom niesie nadzieję dla wielu tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Symbolem tej akcji jest świeca Caritas, która stała się nieodłącznym elementem przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Od początku nawiązuje ona do idei pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc bardzo czekają ci, którzy nas potrzebują. W ramach 29. edycji akcji Caritas Diecezji Kieleckiej przygotowała 80 tys. świec, które od pierwszej niedzieli Adwentu dostępne są w parafiach diecezji kieleckiej oraz w biurze Caritas w Kielcach. Zapraszamy do włączenia się w to piękne dzieło miłosierdzia na rzecz najmłodszych poprzez nabycie świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Środki zebrane dzięki ofiarom składanym za świece posłużą na organizację przez Caritas dożywiania dzieci, wakacyjnego wypoczynku oraz prowadzenie zajęć wspierających w świetlicach środowiskowych.

Podczas tegorocznego Adwentu, w całej Polsce rozprowadzonych zostanie ok. 2 mln. świec. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Od blisko 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny, jest prowadzona przez Caritas Kościoła Katolickiego wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos.