You are currently viewing Osoby niepełnosprawne spotkały się w Masłowie

Osoby niepełnosprawne spotkały się w Masłowie

Dnia 3 czerwca 2024 r. na lotnisku w Masłowie po raz 17 odbyło się Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Zorganizowano je w 33 rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Kielcach i Masłowie. Pomysłodawcą wydarzenia jest biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk.  Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy i złożenia kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Głównym punktem programu była Eucharystia celebrowana pod przewodnictwem biskupa Marina z udziałem licznych kapłanów oraz osób niepełnosprawnych przybyłych ze swymi opiekunami z różnych ośrodków z terenu naszej diecezji i województwa świętokrzyskiego. Na wstępie bp Florczyk  przypomniał, że  „kiedy był tu Papież Polak, zerwał się wielki wicher. Św. Jan Paweł II wówczas przemawiał i prosił o wielki szacunek dla dzieci i miłość wobec nich jako daru Bożego. Prosił także, aby rodziny zachowały jedność i o to, abyśmy z krzyża brali przykład. Jesteśmy tutaj z niepełnosprawnymi i chorymi. Chcemy otoczyć ich naszą miłością. Modlę się o błogosławieństwo Boże, aby Pan Bóg uchronił każdego z nas od zła.”

Po liturgii miały miejsce występy artystyczne, konkursy i poczęstunek. Caritas Diecezji Kieleckiej w swoim namiocie oferowała napoje, przekazała też wszystkim osobom niepełnosprawnym upominki w postaci maskotek, a dzieciom także Pudełka Szczęścia wypełnione zdrowymi przekąskami. Te prezenty były możliwe dzięki wsparciu przez Jeronimo Martins, właściciela sklepów Biedronka.