You are currently viewing Kolejne warsztaty ekologiczne Laudato si

Kolejne warsztaty ekologiczne Laudato si

Dnia 18 września 2020 r. w Caritas Diecezji Kieleckiej po raz drugi odbyły się warsztaty ekologiczne. Spotkanie miało na celu przygotowanie uczestników do napisania eko-projektu w ramach konkursu grantowego, w którym otrzymać można dofinasowanie do 12 500 zł na lokalne działania.

W warsztatach wzięły udział Parafialne Zespoły Caritas oraz grupy inicjatywne, które chcą przystąpić do konkursu grantowego Caritas Laudato si. Uczestnicy wysłuchali wykładu dotyczącego encykliki Laudato si i nauczania Kościoła Katolickiego na temat ekologii integralnej oraz wykładu specjalisty z zakresu ekologii, Kaspra Jakubowskiego (Fundacja Dzieci w Naturę). Uczestnicy poznali zasady konkursu i wskazówki na temat składania wniosków. Efektem warsztatów będą projekty w odpowiedzi na lokalne problemy ekologiczne. Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego będzie w dniach 1- 15 października 2020 r.

Przy tej okazji naszą diecezję odwiedziła ambasada mobilna Caritas Laudato si, która w formie namiotu ustawiona została na placu Najświętszej Marii Panny w Kielcach. Ambasada była przestrzenią spotkań i rozmów na temat ekologii. Z przechodniami rozmawialiśmy o wodzie, klimacie, powietrzu, bioróżnorodności, recyklingu i żywności, ekonomii dobra wspólnego i encyklice Laudato si.

Więcej na temat konkursu: http://laudatosi.caritas.pl/o-projekcie/konkursy-grantowe/

Kontakt i zgłoszenia:

Kamila Piotrowicz
Animator diecezjalny Caritas Laudato si’
tel. +48 532 459 246
Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce
.