You are currently viewing „Święty Józefie po drogach życia nas prowadź”

„Święty Józefie po drogach życia nas prowadź”

Dnia 27 maja 2021 r. podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Mniowie wraz z zespołem terapeutycznym i najbliższymi uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w  związku  z Peregrynacją Obrazu św. Józefa Opiekuna Rodzin w kościele parafialnym w Mniowie. Nabożeństwo, połączone z sakramentem namaszczenia chorych, odprawił wikariusz ks. Zbigniew Wójcik.  We wspólnej  modlitwie prosiliśmy ziemskiego Opiekuna Jezusa w intencji dzieł Caritas Kieleckiej, o wstawiennictwo dla uczestników i ich rodzin  oraz dla pracowników naszego Domu. Na zakończenie Mszy św. zawierzyliśmy siebie, nasze serca i nasze życie św. Józefowi.

Składamy serdeczne Bóg zapłać ks. Proboszczowi Tadeuszowi Bieleckiemu oraz ks. Zbigniewowi Wójcikowi za modlitwę, pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia, życzliwość i serce okazywane naszej społeczności każdego dnia.