You are currently viewing Spotkanie rodzin w ŚDS w Proszowicach

Spotkanie rodzin w ŚDS w Proszowicach

3 lutego 2020 w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas w Proszowicach gościliśmy rodziny naszych podopiecznych. Było to pierwsze spotkanie w ramach zaplanowanej na rok 2020 współpracy z rodzinami, a rozpoczęło się od wspólnego obejrzenia spektaklu “Każdego dnia jest Boże Narodzenie”, w którym jako aktorzy zaprezentowali się uczestnicy ŚDS. Po nagrodzonym brawami występie nasi goście mogli porozmawiać z wszystkimi terapeutami.

Celem spotkań z rodzinami jest wypracowanie dialogu i wzajemnej współpracy, co powinno przyczynić się do podniesienia kompetencji w rodzinach w zakresie opieki, dbania o zdrowie oraz w kwestii rozwiązywania codziennych problemów. Wszystkie przekazane terapeutom informacje pomogą z kolei w realizowaniu codziennych zadań w naszej placówce i w indywidualnym doborze metod pracy. Spotkanie miało bardzo miły przebieg i liczymy na to, że w takiej samej atmosferze odbędą się kolejne.