You are currently viewing Święto Organizacji Pomocowych w Miechowie

Święto Organizacji Pomocowych w Miechowie

W dniu 16 września 2022 r. wszystkie placówki ZPOL CARITAS w Miechowie wzięły udział w I Święcie Organizacji Pomocowych Gminy Miechów. Pod hasłem “Pomagamy Razem” zaprezentowały się liczne organizacje wspierające ludzi potrzebujących. Każdy mieszkaniec mógł uzyskać informacje na temat dostępnych form wsparcia oraz poznać ofertę instytucji pomocowych z naszego regionu.

Wydarzenie skierowane było zarówno do osób objętych pomocą, jak i do każdej osoby, która chciała uzyskać wiedzę na temat możliwości uzyskania wsparcia. W trakcie Święta były liczne atrakcje: gry i zabawy z nagrodami, loteria fantowa,  pokazy oraz posiłek za symboliczną złotówkę. Caritas Kielecka ZPOL w Miechowie zaprezentowała dwa stanowiska na których można było podziwiać prace uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Senior+, jak również zmierzyć poziom glukozy we krwi i ciśnienie, wykonywane przez pielęgniarki ze Stacji Caritas.

Uczestnicy ŚDS zaprezentowali się na scenie z przedstawieniem kabaretowym, a wolontariusze Hospicjum zaangażowali się w promocję bezinteresownego pomagania.