You are currently viewing Spotkanie świąteczne wolontariuszy PZC

Spotkanie świąteczne wolontariuszy PZC

W niedzielę Chrztu Pańskiego, 7 stycznia 2024 r. w Kielcach odbyło się spotkanie opłatkowe wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Kieleckiej z Biskupem Janem Piotrowskim. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą w kaplicy Św. Kazimierza w Wyższym Seminarium Duchownym, której przewodniczył Biskup Ordynariusz wraz z dyrektorami Caritas Kieleckiej – ks. Stanisławem Słowikiem i ks. Krzysztofem Banasikiem. Oprawę liturgiczną zapewnili członkowie Szkolnego Koła Caritas z Brynicy. Bp Piotrowski w homilii zwrócił uwagę na znaczenie sakramentu chrztu św. w naszym życiu i chrześcijańskich zobowiązań wypływających z otrzymanej łaski. Wskazał, że ciągle będzie potrzeba miłosiernych serc i dłoni, gdyż wiele jest na świecie obszarów nędzy i jakże aktualne są słowa Jezusa, że „ubogich zawsze będziecie mieć u siebie”. Homileta wyraził też wdzięczność wszystkim włączającym się w dzieła miłosierdzia realizowane w tak szerokim zakresie przez Caritas Diecezjalną.

Po liturgii w Centrum Integracji Społecznej Caritas odbyło się spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie, które poprowadzili  dzieci i młodzież z SKC w Brynicy.  Wolontariusze PZC i SKC podzielili się opłatkiem z biskupem Janem, z kapłanami i między sobą, składając sobie najserdeczniejsze życzenia. Podczas wspólnego poczęstunku, omówiono plany działań dla Parafialnych Zespołów Caritas na rok 2024.

W spotkaniu wzięło udział ok. 45 osób z kilkunastu  Zespołów Caritas. Wolontariusze podkreślali, że Eucharystia sprawowana przez Biskupa Kieleckiego i jego życzliwe słowa będą dla nich umocnieniem w posłudze miłosierdzia w Nowym Roku 2024.