You are currently viewing Nasz projekt na Europejskim Festiwalu Innowacji!

Nasz projekt na Europejskim Festiwalu Innowacji!

W piątek 15.01.2021r. odbył się Europejski Festiwal Innowacji Caritas. Festiwal został zorganizowany po raz pierwszy przez Caritas Europa a Polskę reprezentował projekt Caritas Diecezji Kieleckiej – „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych”.

W debiutanckim wydarzeniu w formie online wzięło udział 170 osób z 33 krajów. Festiwal został zorganizowany przez Caritas Europa we współpracy z Caritas Vienna, by inspirować się i uczyć od siebie nawzajem. Podczas tego wirtualnego wydarzenia zaprezentowane zostały inspirujące, innowacyjne projekty różnych europejskich organizacji.

Nierozwiązane problemy społeczne i wyzwania, takie jak kryzys spowodowany pandemią, wymagały elastyczności i działania w celu zapewnienia i ulepszenia pracy dla potrzebujących i znajdujących się na skraju społeczeństwa. Zaprezentowano jednocześnie nowe możliwości i najnowsze technologie oferujące możliwości dla innowacyjnych usług Caritas, by wzajemnie się inspirować.

Festiwal Innowacji pozwolił na interakcje ponad granicami krajów oraz wymianę pomysłów i przemyśleń na temat innowacyjnych działań Caritas pomiędzy różnymi organizacjami.

W sumie do udziału w festiwalu zgłoszono 44 projekty, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat i aktualnie są w realizacji. Zebrane prezentacje (w tym opis naszego projektu) można obecnie pobrać ze strony Caritas Europa: https://www.caritas.eu/caritas-europa-innovation-festival/

Udział w festiwalu był wyjątkową okazją do zaprezentowania swojego innowacyjnego projektu, zainspirowania się i podzielenia się wiedzą, uzyskania przeglądu innowacyjnych projektów w całej Europie i połączenia się z innymi innowacyjnymi umysłami.

Dzień ten był pełen wnikliwych prezentacji i ciekawych dyskusji. Jesteśmy zaszczyceni, że jako przedstawiciele Caritas w Polsce mogliśmy być częścią tego wydarzenia. Wybór tylko jednego projektu do zaprezentowania tak szerokiej publiczności nie był łatwy, gdyż realizujemy obecnie wiele inicjatyw na szczeblu diecezjalnym, które warto byłoby zaprezentować na festiwalu. Z całą pewnością pierwszy w historii festiwal innowacji Caritas zapisał się jako ważne i udane wydarzenie.