Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020 – 2021
finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

OKRES REALIZACJI:

Projekt realizowany jest  od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest zwiększenie dostępności do końca 2021 r. do usług asystenta dla 100 osób niepełnosprawnych (w tym 10 dzieci) mieszkańców województwa świętokrzyskiego posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez rozpowszechnienie usługi asystenta osobistego, pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w ich środowisku oraz w życiu społecznym i zawodowym.

W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE OTRZYMA 100 OSÓB:

10 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby,
90 osób dorosłych niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

CZAS TRWANIA USŁUG ASYSTENTA:

Na jednego uczestnika Programu limit godzin usług asystenta wynosi średnio 30 godz./miesięcznie

Usługa realizowana począwszy od dnia zakwalifikowania Uczestnika do programu najpóźniej do dn. 31.12.2021 r.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU:

    CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE K/KIELC – Wiśniówka 38 A

    BIURO CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
– Kielce, Plac Najświętszej Maryi Panny 1

KWOTA DOFINANSOWANIA:

Kwota środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego wnioskowana przez organizację na realizację zadania – 1 000 000,00

DOKUMENTY DO POBRANIA: