PROJEKT CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ pn. „OD BEZDOMNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowany na podstawie umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim

Caritas Diecezji Kieleckiej

zaprasza osoby bezdomne
z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w projekcie
OD BEZDOMNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

 

W ramach projektu oferujemy:

– wsparcie kadry merytorycznej:
   * doradca zawodowy;
   * psycholog;
   * pracownik socjalny;
– zapewnienie produktów żywnościowych
– zakup środków czystości i higieny osobistej, leków
– bilety do kina

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach projektu prosimy o kontakt:
Centrum Integracji Społecznej Caritas Kielce ul. Wesoła 54/ pok. 1

Numer kontaktowy: 533-670-445

Projekt jest realizowany od 1 VI 20222 do 30 X 2022.
Łączna suma realizacji zadania: 25 250,00zł