WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest symbolem pamięci o najsłabszych, potrzebujących naszej pomocy. Świeca ta symbolicznie stawiana jest podczas Wigilii przy pustym talerzu oczekującym na ubogiego, nieznajomego, wędrowca. Pierwsze świece Caritas zapłonęły na polskich stołach w 1993 roku, wtedy akcja wigilijna realizowana była zaledwie w kilku diecezjach, w tym w diecezji kieleckiej. W 1994 roku świece płonęły już na stołach wigilijnych w całej Polsce. Dzięki temu przez 22 lata trwania akcji pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z ubogich rodzin. W akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom biorą udział wszystkie diecezje w Polsce. Akcja ma wymiar ekumeniczny i biorą w niej udział Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Caritas Diecezji Kieleckiej rozprowadza rocznie ok. 80 tys. świec WDPD. Dochód przeznaczany jest na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich, prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych i dożywianie dzieci.