FESTYN RODZINNY

Pierwszy Festyn z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy Razem” zorganizowany został 1 czerwca 2010 r. w Hali Legionów w Kielcach, a uczestniczyło w nim prawie 3 tys. dzieci z woj. świętokrzyskiego.

W kolejnych latach Festyny odbywały się na Placu Artystów, czy w Parku Miejskim w Kielcach. Partnerami w organizacji Festynu są Fundacja Vive Serce Dzieciom oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, Komenda Wojewódzka Policji i Kuratorium Oświaty. W czasie Festynu odbywają się występy dziecięcych zespołów artystycznych, prowadzone są zabawy, konkursy, pokazy edukacyjne.

Festyn poprzedzony jest Mszą św. w Bazylice Katedralnej i Marszem dla Życia i Rodziny. Partnerem strategicznym jest Jeronimo Martins, właściciel sklepów Biedronka, który co roku przekazuje paczki ze słodyczami dla uczestników Festynu.