CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
REALIZUJE OD MARCA DO KOŃCA MAJA 2022 r.

PROJEKT

„WSPARCIE POMOCY DORAŹNEJ
CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY”

Od ponad 8 lat trwa wojna na wschodzie Ukrainy, jednak ostatnie dni lutego przyniosły całkowitą zmianę sytuacji.

Po wielokrotnych naruszeniach zawieszenia broni na wschodzie kraju, 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie dokonały inwazji na całe terytorium Ukrainy.

Atak natychmiast spowodował straty wśród ludności cywilnej, która jest narażona na ogromne niebezpieczeństwo. Bombardowane i ostrzeliwane są cele w całym kraju. Część Ukraińców opuściła swoje domy zabierając ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy.

Aktualna sytuacja wojny na Ukrainie wymusiła konieczność szybkiej reakcji i pomocy osobom najbardziej potrzebującym -uchodźcom wojennym- matkom z dziećmi, osobom starszym i chorym. Świadczenie miłości i miłosierdzia poprzez doposażenie ich w niezbędne rzeczy potrzebne do przetrwania i wsparcia w biedzie i wojennej tułaczce.

Aktualnie napływ uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci z objętej wojną Ukrainy jest bardzo natężony. W maju 2022 r. liczba uchodźców wojennych z Ukrainy przyjęta przez Polskę wyniosła już ponad 3 miliony. Uchodźcy uzyskują szeroko zakrojoną pomoc humanitarną: rzeczową, finansową, jak również jakże istotne wsparcie psychologiczne czy duchowe. Zapewnione jest im wszystko czego potrzebują do przetrwania w tak trudnej sytuacji. Wiele osób znajduje w Polsce pracę dzięki czemu może utrzymać swoje rodziny.

W Polsce uchodźcy z Ukrainy znaleźli drugi dom. Nie ma obozów przejściowych, osoby uciekające przed wojną przyjmowane są w polskich domach, ośrodkach wypoczynkowych czy specjalnie do tego przystosowanych halach.

Dodatkowo w samej Ukrainie ludności cywilnej objętej działaniami wojennymi grozi kryzys humanitarny. Skala kryzysu humanitarnego rośnie z każdą minutą. Brakuje żywności, środków higienicznych, opatrunków.

Najpilniejszą potrzebą stało się zapewnienie uchodźcom podstawowych środków rzeczowych tj. zaopatrzenie potrzebujących w żywność, środki higieniczne, ale także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej: zakup koców, śpiworów, materaców itp.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2022 – 31.05.2022

IDEA AKCJI

Dzięki dotacji PROO dofinansowany został projekt Caritas Diecezji Kieleckiej pn. „WSPARCIE POMOCY DORAŹNEJ CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY”, który umożliwił sfinansowanie środków za pracę Koordynatora akcji oraz paliwa za transport pomocy rzeczowej w ramach akcji “Paczka dla Ukrainy”. Ideą akcji jest tworzenie gotowej paczki przez polskie rodziny, wspólnoty parafialne, Szkolne Koła Caritas dla rodzin na Ukrainie bądź przekazywane na miejscu uchodźcom z Ukrainy, którzy nie posiadają środków do życia.

PLANOWANE DZIAŁANIA

W ramach realizacji zadania planujemy następujące działania:

  • oddelegowanie Koordynatora akcji pomocy doraźnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy,
  • współpraca Koordynatora z opiekunami Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas oraz innych placówek Caritas,
  • koordynacja zbiórki darów rzeczowych,
  • pakowanie i przygotowywanie przez wolontariuszy paczek z zebranych darów,
  • transport przygotowanych paczek i darów do wyznaczonych magazynów przy granicy z Ukrainą.
  • promocja działań projektowych,
  • rozliczenie zadania oraz sprawozdawczość.

 

Ponieważ działania wojenne są sytuacją nadzwyczajną i niespodziewaną działania pomocowe musiały być więc szybkie i odpowiednio skoordynowane!

Data publikacji: 19 maja 2022 r.

Wyruszył kolejny transport z pomocą humanitarną Caritas
w ramach akcji: “Paczka dla Ukrainy”

 

W dniu 19 maja  br. w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas “Paczka dla Ukrainy” z magazynu Caritas w Kielcach do magazynu centralnego w Tryńczy k. Jarosławia wyjechał transport zawierający paczki z pomocą humanitarną. Wysłanych zostało 276 kartonów wypełnionych  żywnością z długim terminem ważności, środkami czystości i artykułami chemicznymi o łącznej wadze ok. 5 ton. W paczkach znalazły się rzeczy przygotowywane przez parafie, szkoły i osoby indywidualne, zgodnie z proponowanym wykazem uwzględniającym rzeczy najbardziej potrzebne mieszkańcom doświadczonej wojną Ukrainy. Zebrane paczki z Tryńczy, korytarzami humanitarnymi, zostaną bezpośrednio przewiezione na Ukrainę, by wesprzeć potrzebujących. Szacujmy, że jedna paczka zawiera ok. 18 kg produktów i pozwoli zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe w rodzinie przez ok. tydzień.

Akcja “Paczka dla Ukrainy” rozpoczęła się na początku marca br. i spotkała się z dużym odzewem ze strony wielu księży proboszczów i parafian. Do akcji chętnie dołączali również indywidualnie mieszkańcy innych parafii, w których zbiórka nie była prowadzona oraz młodzież Szkolnych Kół Caritas. Pod koniec kwietnia w ramach tej akcji przekazaliśmy już ponad 500 paczek (ok. 9 ton), które zebrane zostały w południowej części diecezji kieleckiej. Planowane są kolejne transporty w ramach akcji „Paczka dla Ukrainy”, dlatego zachęcamy do włączenia się w to dzieło pomocy Ukrainie. Specjalne kartony można odbierać w wyznaczonych placówkach Caritas Kieleckiej i tam przynosić już wypełnione, zgodnie z załączoną instrukcją. Można też bezpłatnie wysłać paczki poprzez InPost.

Data publikacji: 29 kwietnia 2022 r.

9 ton darów od Caritas Kieleckiej w akcji „Paczka dla Ukrainy”

W dniu 27 kwietnia br. w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas “Paczka dla Ukrainy” z magazynu Caritas w Proszowicach do magazynu centralnego w Tryńczy k. Jarosławia wyjechał transport zawierający 535 paczek, z których każda ważyła ok. 16- 17 kilogramów, co dało łącznie 9 ton darów. W transporcie znalazły się paczki z pomocą humanitarną przekazane przez parafie i osoby indywidualne do oddziałów Caritas Kieleckiej w Proszowicach i Miechowie.

W paczkach znalazły się rzeczy przygotowywane indywidualnie zgodnie z wykazem zamieszczonym przez organizatora, a uwzględniającym rzeczy najbardziej potrzebne mieszkańcom zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, przede wszystkim żywność z długim terminem ważności, środki czystości i artykuły chemiczne. Zebrane paczki z Tryńczy, korytarzami humanitarnymi, zostaną bezpośrednio przewiezione na Ukrainę, by wesprzeć ofiary wojny.

Akcja “Paczka dla Ukrainy” rozpoczęła się na początku marca i spotkała się z dużym odzewem ze strony wielu księży proboszczów i parafian. Do akcji chętnie dołączali również indywidualnie mieszkańcy innych parafii, w których zbiórka nie była prowadzona. Specjalne kartony można było odbierać w wyznaczonych placówkach terenowych Caritas Kieleckiej i tam przynosić już wypełnione, zgodnie z załączoną instrukcją. Przygotowywane są kolejne transporty w ramach akcji „Paczka dla Ukrainy” z magazynu w Kielcach i placówek terenowych.

Bardzo dziękujemy księżom proboszczom zaangażowanym w akcję i wszystkim, którzy przygotowali paczki dla ofiar wojny na Ukrainie.

Dziękujemy firmie DS. Smith – wiodącemu producentowi opakowań za przygotowanie i nieodpłatne przekazanie 3 tys. kartonów na potrzeby akcji.

Zachęcamy do włączenia się w to dzieło pomocy Ukrainie.

Data publikacji: 13 kwietnia 2022 r.

Pomoc humanitarna przekazana do Gródka Podolskiego

Caritas Diecezji Kieleckiej przekazała kolejne dary dla dotkniętej wojną Ukrainy, tym razem do Gródka Podolskiego. Dnia 12 kwietnia br. odebrali je Jura i Włodzimierz, wolontariusze pochodzący z Żółkwi koło Lwowa. Za ich pośrednictwem pomoc dostarczona zostanie do Gródka Podolskiego, a stamtąd część pojedzie na wschodnią Ukrainę.

W Gródku funkcjonuje Dom Miłosierdzia, który zajmuje się opieką nad osobami chorymi i starszymi. Większość z nich to mieszkający tam od pokoleń Polacy, a posługują w tej placówce Siostry Służebniczki NMP, m.in. s. Katarzyna Gwóźdź, która wcześniej przez kilka lat pracowała w Ognisku Wychowawczym Caritas w Jędrzejowie. Wśród przekazanych darów znalazły się przede wszystkim żywność, leki, środki opatrunkowe, artykuły chemiczne, a także różańce i medaliki.

Siostra Katarzyna w imieniu cierpiących z powodu wojny na Ukrainie przekazuje słowa wdzięczności za okazane wsparcie i zapewnia o modlitwie wspólnoty Domu Miłosierdzia w intencji wszystkich darczyńców.

Data publikacji: 7 kwietnia 2022 r.

Kolejna pomoc humanitarna trafia na Ukrainę

Dnia 5 kwietnia br. Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała kolejny transport z pomocą humanitarną na Ukrainę. Dary przekazano do Jaworowa, gdzie poprzez ks. Marka Niedźwieckiego, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła trafią do osób potrzebujących.  Pomoc rzeczową do Jaworowa dostarczył ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Transport zawierał żywność, środki czystości, artykuły higieniczne, środki opatrunkowe, latarki, karimaty, śpiwory i inne. Przekazano ok.  2 tony artykułów zakupionych przez Caritas oraz pochodzących ze zbiórek parafialnych i od darczyńców. Darowiznę w postaci 150 kilogramów wędlin przekazał Zakład Mięsny Aspolmax z Pijanowa w powiecie koneckim. Część została zebrana przez sztab działający przy redakcji Echa Dnia.

Słowa podziękowania skierował ksiądz proboszcz Marek Niedźwiecki z parafii św. Piotra i Pawła w Jaworowie – ten czas wojny nie jest dla nas prosty. Oczywiście, zachodnia Ukraina nie jest tak doświadczona jak wschodnia, gdzie lecą bomby, ludzie giną, są rozstrzeliwani, a kobiety gwałcone. U nas jest trochę spokojniej, ale ten czas wojny to jest czas wojny. Ciągłe alarmy w nocy, nad ranem, uchodźcy, płacz dzieci, to robi swoje. Dlatego chciałbym serdecznie podziękować za wszelkie wsparcie, które otrzymujemy z Kielc, od księdza Krzysztofa Banasika z Caritasu, jesteśmy wdzięczni wszystkim dobroczyńcom, którzy modlą się i pomagają. Wielkie Bóg zapłać. Pamiętajcie o nas w modlitwach. Siła Boża jest o wiele większa niż to co człowiek może sam zrobić – powiedział ks. Marek.

W najbliższych dniach planujemy wysłać też transport z darami do Gródka Podolskiego w obwodzie chmielnickim. Pracują tam Siostry Służebniczki NMP. Z tego zgromadzenia siostry posługują też w Ognisku Wychowawczym Caritas w Jędrzejowie i właśnie poprzez ich kontakty transport trafi akurat w to miejsce na Ukrainie.

Caritas Diecezji Kieleckiej od początku agresji rosyjskiej pomaga Ukrainie, zarówno wysyłając transporty humanitarne, jak również przyjmując uchodźców w swoich ośrodkach.  Organizujemy też pomoc doraźną poprzez Punkt Pomocy dla Ukrainy w Kielcach i terenowe placówki Caritas, gdzie wydawana jest żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby.

Pomóc Ukrainie możemy poprzez:

1. Darowizny na konto Caritas Kieleckiej 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem “Pomoc dla Ukrainy”.
2. Dary rzeczowe przekazywane do placówek Caritas na terenie diecezji kieleckiej: żywność, środki chemiczne, artykuły higieniczne, śpiwory, pościel, środki opatrunkowe, inne (z wyjątkiem odzieży używanej).
3. Przygotowanie Paczki dla Ukrainy wg instrukcji https://kielce.caritas.pl/rusza-akcja-paczka-dla-ukrainy/.

 

Za wszelką pomoc wyrażamy ogromną wdzięczność!

Data publikacji: 17 marca 2022 r.

Kolejna pomoc humanitarna trafiła do Jaworowa na Ukrainie

Dnia 15 marca br. posłany został kolejny transport z pomocą humanitarną na Ukrainę. Dary przekazano do Jaworowa, gdzie poprzez ks. Marka Niedźwieckiego, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła trafią do osób potrzebujących.  Na granicy polsko – ukraińskiej w Budomierzu pomoc rzeczową przekazał ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Transport zawierał artykuły spożywcze z długim terminem ważności, środki czystości, artykuły higieniczne, środki opatrunkowe, latarki, świeczki, krótkofalówki, odzież, koce, karimaty, śpiwory, generator prądu. Przekazano ok.  2 tony artykułów zakupionych przez Caritas oraz pochodzące ze zbiórek parafialnych m.in. w ramach akcji Paczka dla Ukrainy. Część darów przekazała redakcja Echa Dnia ze zbiórki wśród czytelników.

 

Ks. Marek Niedźwiecki wystosował list, w którym opisuje trudną sytuacją wywołaną wojną m.in bestialskim ostrzelaniem okolic Jaworowa. Składa też podziękowania wszystkim darczyńcom, księżom, parafianom, czytelnikom, każdemu, kto w tym trudnym czasie okazuje Ukraińcom serce i zrozumienie.
 
Caritas Diecezji Kieleckiej od początku agresji rosyjskiej pomaga Ukrainie, zarówno wysyłając transporty humanitarne, jak również poprzez pomoc uchodźcom przebywającym na terenie diecezji. Obecnie w ośrodkach Caritas w Kaczynie, Piekoszowie, Miechowie przebywa ok. 120 Ukraińców, gdzie mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i inne potrzebne wsparcie. Przygotowywane są kolejne miejsca do przyjęcia uchodźców. Organizujemy też pomoc doraźną poprzez placówki Caritas, gdzie wydawana jest żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby.
 
 
 
Pomóc Ukrainie, zarówno uchodźcom przebywającym w Polsce, jak też pozostałym za wschodnią granicą, możemy poprzez:
1. Darowizny na konto Caritas Kieleckiej 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem “Pomoc dla Ukrainy”.
2. Dary rzeczowe przekazywane do placówek Caritas na terenie diecezji kieleckiej: żywność, środki chemiczne, artykuły higieniczne, śpiwory, pościel, środki opatrunkowe, inne (z wyjątkiem odzieży używanej).
3. Przygotowanie Paczki dla Ukrainy wg instrukcji https://kielce.caritas.pl/rusza-akcja-paczka-dla-ukrainy/.

 

Data publikacji: 2 marca 2022 r.

Transport z pomocą rzeczową dotarł na Ukrainę

We wtorek 1 marca br. pojechał pierwszy transport z pomocą organizowaną przez Caritas Diecezji Kieleckiej dla dotkniętej wojną Ukrainy. Dary rzeczowe, takie jak żywność, koce, śpiwory, karimaty, grzejniki olejowe, środki czystości, artykuły higieniczne przekazane zostały na przejściu granicznym w Budomierzu do parafii Jaworów na Ukrainie. Tamtejszy proboszcz ks. Marek Niedźwiecki rozdysponuje otrzymane artykuły do różnych miejscowości na terenie dotkniętej wojną Ukrainy. Zastępca dyrektora Caritas Kieleckiej ks. Krzysztof Banasik kilka godzin spędził na granicy. Miał okazję porozmawiać z rodzinami, które z Ukrainy przyjeżdżają do Polski. – Jak się widzi te kobiety z dziećmi na rękach, które kilkanaście godzin podróżowały do granicy, są zmarznięte, głodne, zalęknione o swój los, to trudno powstrzymać wzruszenie. Ale trzeba przyznać, że po przekroczeniu granicy, w Polsce, od razu czeka na te osoby potrzebna pomoc. Są ciepłe posiłki, pomoc medyczna, psychologiczna, pomagają tłumacze i dużo wolontariuszy – relacjonuje ks. Banasik. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali dary rzeczowe, to wiele osób indywidualnych, organizacji społecznych. Dziękujemy też firmie Aspolmax za przekazane wędliny.

Można wspierać akcję na rzecz dla Ukrainy poprzez ofiary pieniężne na konto ING Bank Śląski 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem “pomoc dla Ukrainy”.  Dary rzeczowe (pojedyncze) można przekazywać do placówek Caritas na terenie diecezji kieleckiej, w Kielcach do Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Wesoła 52 A.  Większe partie (ze zbiórek lokalnych) należy dostarczać do Magazynu Caritas, ul. Ściegiennego 499 w Kielcach – Dyminach (dawny Browar Belgia). Potrzebne rzeczy to żywność o długim terminie przydatności do spożycia, kuchenki mikrofalowe (nowe), środki higieniczne i środki czystości, środki opatrunkowe, nowe koce, pościel, śpiwory, bielizna termoaktywna, ciepłe skarpety, odzież moro (nowa). Nie przyjmowane są odzież używana i leki.