ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO NOWEGO PROJEKTU!

W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka może skorzystać z następujących form wsparcia:

Szkolenie nr 1: Instytucje w Polsce (18 godz. /osoba)
(m.in. korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce, takich jak np. ochrona zdrowia, urząd pracy, przedszkole i żłobek, szkoła, korespondencja urzędowa i wypełnianie formularzy, sprawy zatrudnienia, podatkowe, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna)

Szkolenie nr 2: Podstawy poszukiwania pracy w Polsce (18 godz./osoba)
(m.in. pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę, etapy procesu rekrutacji, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, badanie profilu zawodowego i mocnych stron)

Szkolenie nr 3: Pracuję legalnie w Polsce (18 godz. /osoba)
(m.in. legalna praca w Polsce, konsekwencje pracowania w szarej strefie, formy zatrudnienia, obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy, zgłaszanie sytuacji problemowych, system ubezpieczeń społecznych i emerytalnych)

Szkolenie nr 4: Wiedza o Polsce (18 godz. /osoba)
(m.in. symbole, historia, położenie geograficzne Polski, przynależność do organizacji międzynarodowych,
polskie tradycje i kultura, system polityczny, język polski i jego miejsce w świecie języków)

Szkolenie nr 5: Finansowe ABC (18 godz. /osoba)
(budżet domowy i jego planowanie, zaciąganie zobowiązań finansowych, konto w banku i inne produkty bankowe, podatki, paragony i faktury, prawa konsumenta – reklamacje, odstąpienie od umowy)

Szkolenie nr 6: Transport i komunikacja w Polsce (2 godz. /osoba)
(strony i serwisy internetowe zawierające informacje komunikacyjne, np. rozkład jazdy; planowanie
podróży w oparciu o uzyskane informacje, korzystanie z aplikacji związanych z komunikacją np.
rozkład-pkp, Google Maps, bilety elektroniczny, inne sposoby komunikacji np. komunikacja elektroniczna).

Zajęcia z języka polskiego (20 godz./osoba)
(kształtowanie oraz rozwijanie umiejętności w zakresie języka polskiego o różnym stopniu zaawansowania)

Doradztwo zawodowe (diagnoza potrzeb Uczestnika wraz z tworzeniem Indywidualnego Planu Edukacyjnego)

DODATKOWE FORMY WSPARCIA:
Dodatkowo każdy Uczestnik / Uczestniczka może skorzystać z:

  • pomocy psychologicznej
  • poradnictwa prawnego

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DO POBRANIA