Zadanie współfinansowane jest z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2019 roku

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza do BEZPŁATNEGO udziału w zadaniu publicznym:

Udział w projekcie jest bezpłatny i zakłada zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans młodego pokolenia.