Projekt pn: ”RADOŚĆ ŻYCIA”
realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej
w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą
„Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022 r.

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ realizuje od 1 kwietnia 2022 r. projekt

„RADOŚĆ ŻYCIA"

na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej

CELE PROJEKTU:

Projekt ma na celu zwiększenie wykorzystania potencjalnych możliwości, samodzielności życiowej i społecznej grupy 55 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie

20 członków ich rodzin poprzez realizację programu kompleksowego wsparcia społecznego.

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE SKIEROWANE DO BENEFICJENTÓW:

  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i społeczne,
  • Zajęcia terapeutyczno-hobbystyczne (w tym hortiterapia),
  • Warsztaty fotograficzne,
  • Zajęcia taneczno-rytmiczne i sportowe,
  • Wyjścia beneficjentów do fryzjera, wizażystki, kosmetyczki,
  • Zajęcia taneczno-rytmiczne,

 

ORGANIZUJEMY:

pod opieką Animatorów grupy wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne do ogrodów botanicznych, kina, teatru czy na basen oraz udział w organizowanych piknikach i festynach integracyjnych.

 


DZIAŁANIA PROJEKTOWE SKIEROWANE DO RODZIN :

  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i społeczne,
  • Wyjścia kulturalno-relaksacyjne do kina, teatru, na basen czy do ogrodu botanicznego.

 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KIELCACH
Kielce, ul. Urzędnicza 16 a (powiat kielecki grodzki, kielecki ziemski)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SĘDZISZOWIE
ul. Kwiatowa 14, 28-340 Sędziszów (powiat jędrzejowski)

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  W RUDKACH
Rudki 89 (powiat staszowski)

 ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŚWINIARACH, HOSTEL DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ŚWINIARACH

ŚWINIARY 25,0 38-131 SOLEC – ZDRÓJ (powiat buski)

 

PROJEKT TRWA DO KOŃCA 2022 r.

 ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej 
od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2022 r.”

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

choose language