CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

realizuje od maja 2022 w Punkcie Pomocy Doraźnej  projekt, którego działania  skierowane są do grupy 200 osób
głównie z terenu miasta Kielce oraz z powiatów ościennych, jak również całego województwa świętokrzyskiego,
wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób bezdomnych.

„PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2022 R.”

 

„LEPSZA POMOC"

w ramach umowy podpisanej z Wojewodą Świętokrzyskim.

Dzięki skoordynowanej współpracy Kierownika Punktu Pomocy Doraźnej, Asystenta osoby wykluczonej/bezdomnej, Pracownika socjalnego oraz wolontariuszy codziennie dystrybuowana jest BEZPŁATNA pomoc żywnościowa oraz rzeczowa, jak również wskazywana jest możliwość skorzystania z programu aktywizacji społeczno-zawodowej oferowanej przez Centrum Integracji Społecznej czy w ramach innych placówek Caritas lub współpracujących.

 

MIEJSCE UDZIELANEJ POMOCY:

  • PUNKT POMOCY DORAŹNEJ CARITAS

KIELCE, PLAC Najświętszej Maryi Panny 1

 

  • PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

KIELCE, UL. Wesoła 54

 

choose language