CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

realizuje od czerwca 2021 w Punkcie Pomocy Doraźnej  2 projekty, których działania  skierowane są do grupy 200 osób głównie
z terenu miasta Kielce oraz z powiatów ościennych, jak również całego województwa świętokrzyskiego, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób bezdomnych:

„PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2021 R.”

 

„LEPIEJ ŻYĆ"

w ramach umowy podpisanej z Wojewodą Świętokrzyskim.

oraz

PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2021 R.

„POMÓC LEPIEJ"

w ramach umowy z Województwem Świętokrzyskim

Dzięki skoordynowanej współpracy Kierownika Punktu Pomocy Doraźnej, Asystenta osoby wykluczonej/bezdomnej, Pracownika socjalnego oraz wolontariuszy codziennie dystrybuowana jest BEZPŁATNA pomoc żywnościowa oraz rzeczowa, jak również wskazywana jest możliwość skorzystania z programu aktywizacji społeczno-zawodowej oferowanej przez Centrum Integracji Społecznej czy w ramach innych placówek Caritas lub współpracujących.

MIEJSCE UDZIELANEJ POMOCY:

  • PUNKT POMOCY DORAŹNEJ CARITAS

KIELCE, PLAC Najświętszej Maryi Panny 1

 

  • PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

KIELCE, UL. Wesoła 54

choose language