Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości
(dofinansowanie: 725 589,00 zł, całkowita wartość: 748 800,00 zł).

Realizacja projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022