CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

wspiera domy pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: ”Bezpieczna przyszłość” współfinasowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ"

III EDYCJE

choose language