REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU:

PROJEKT RUSZA OD 1 MARCA 2022 ROKU

Data publikacji: 10 lutego 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/1/2022
CPV

85311200-4 – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usług asystenckich Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami w ramach realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami edycja 2022” w szczególności udzielanie pomocy i organizacja wsparcia  osobie niepełnosprawnej, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia.

Data publikacji: 24 lutego 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/1/2022
CPV

85311200-4 – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych