Caritas Diecezji Kieleckiej
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

E-SENIOR

SAMODZIELNY W CYBER ŚWIECIE

Cykl działań edukacyjnych Caritas Kieleckiej na rzecz włączenia cyfrowego seniorów 60+

PROJEKT SKIEROWANY DO OSÓB POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA

CEL ZADANIA

zwiększenie stopnia włączenia cyfrowego grupy 200 seniorów 60+, w tym 40 osób z niepełnosprawnościami, poprzez zwiększenie umiejętności wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w codziennych aktywnościach.

CELE SZCZEGÓŁOWE

– nabycie/poprawa umiejętności obsługi portalu i aplikacji e-pacjent,
– nabycie/poprawa umiejętności wykorzystywania aplikacji ICT w życiu codziennym (zakupy, hobby, bankowość, nawiązywanie, podtrzymywanie kontaktów społecznych, wezwanie pomocy w nagłych przypadkach, aktywność obywatelska, itp.)
– przełamanie niechęci i lęku przed nowymi technologiami i narzędziami cyfrowymi;
– zwiększanie wiedzy seniorów 60+ na temat możliwości technologicznych we współczesnym świecie;
– wyposażenie seniorów 60+ w materiały edukacyjne do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności;
– wzrost umiejętności i wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi ICT dla integracji seniorów 60+;
– wzrost umiejętności i wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w aktywności fizycznej seniorów 60+.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KRYTERIUM OBOWIĄZKOWE:

 • WIEK 60+

KRYTERIUM DODATKOWE:

 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
 • OSOBA ZAMIESZKUJĄCA SAMOTNIE
 • WIEK 65+

Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń pod warunkiem spełnienia kryterium obowiązkowego

MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU

PLACÓWKI CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

 • GORZKÓW – Dzienny Dom Senior+, Gorzków 80, gm. Kazimierza Wlk., tel. 883 316 439
 • KIELCE – Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Urzędnicza 16 a, tel. 784 531 928
 • MIECHÓW – Dzienny Dom Senior+, ul. Jagiellońska 15/17, tel. 41 383 14 86
 • MIECHÓW – Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szpitalna 1, tel. 41 230 81 86
 • MNIÓW Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Gajowa 3, tel. 41 373 83 36
 • PROSZOWICE Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. 3 Maja 2, tel. 12 386 10 53
 • SĘDZISZÓW Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41
 • STOPNICA – Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze, ul. Kościuszki 12 b, tel. 883 316 553
 • ŚWINIARY Środowiskowy Dom Samopomocy, Świniary 25, tel. 41 377 63 25
 • WIŚNIÓWKA – Dzienne Centrum Opieki i Pielęgnacji, Wiśniówka 38 a, tel. 882 352 411
Promocja projektu – spot radiowy w roku 2022 Radio Kielce