PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020



DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie będą prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.

 

PODPROGRAM 2020

01.02.2021 - Sędziszów

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – Stacja Opieki w Sędziszowie– korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” które odbędą się 01 02 2021 o godz. 9.00 w ŚDS w Sędziszowie ul. Kwiatowa 14, 28 – 340 Sędziszów


02.02.2021 - Szczekociny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Klubu Integracji Społecznej w Szczekocinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Kulinarne” o godz. 9.00 oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 które odbędą się 02 02 2021 w Szczekocinach   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Krakowska 23, 42 – 445 Szczekociny


08.02.2021 Kazimierza Wielka

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej  – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 10.00 oraz „Kulinarne” które odbędą się  08 02 2021 w Kazimierzy Wielkiej Pomieszczenia Duszpasterskie ul. Sienkiewicza  3, 28 – 500 Kazimierza Wielka


09.02.2021 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju  – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Przeciwdziałaniu Marnowania Żywności” o godz. 9.30   które odbędą się  09 02 2021 w Solcu Zdroju  Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8a,  28 – 131 Solec Zdrój

 

12.02.2021 Morawica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy  – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Dietetyczne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 które odbędą się  12 02 2021 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brudzowie ul. Starowiejska 60 ,  26 – 026 Morawica


22.02.2021 Słomniki          

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych         Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Słomnikach – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej ” oraz „Kulinarne” o godz. 10.30 które odbędą się 22 02 2021 w Słomnikach ul. Mickiewicza 27, 32 – 090 Słomniki


22.02.2021 Niedźwiedź

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” o godz.13.00 które odbędą się 22 02 2021 w Domu Parafialnym w Niedźwiedziu 1, 32 – 090 Niedźwiedź


23.02.2021 Wodzisław

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Przeciwdziałaniu Marnowania Żywności” oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 10.00 które odbędą się 23 02 2021 w Ochotniczej Straży Pożarnej Miejsko ul. Kościelna 6 , 28 – 330 Wodzisław


02.03.2021
Szczekociny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Klubu Integracji Społecznej w Szczekocinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” które odbędą się 02 03 2021 o godz. 9.00 w Szczekocinach   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Krakowska 23, 42 – 445 Szczekociny


06.03.2021 Kazimierza Wielka

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” o godz. 10.00 które odbędą się 06 03 2021 w Kazimierzy Wielkiej Pomieszczenia Duszpasterskie ul. Sienkiewicza 3, 28 – 500 Kazimierza Wielka


08.03.2021 Wodzisław

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 10.00 które odbędą się 08 03 2021 w Ochotniczej Straży Pożarnej Miejsko ul. Kościelna 6,  28 – 330 Wodzisław


15.03.2021 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” oraz „Dietetyczne” o godz. 9.30 które odbędą się 15 03 2021 w Solcu Zdroju Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8a, 28 – 131 Solec Zdrój


16.03.2021 Kije

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kijach – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „ Edukacji Ekonomicznej” oraz „Przeciwdziałaniu Marnowania Żywności które odbędą się 16 03 2021 o godz. 10.00 OSP w Kijach 68 , 28 – 404  Kije


22.03.2021
Chęciny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty zdalne on-line : „ Edukacji Ekonomicznej” które odbędą się 22 03 2021 o godz. 13.30. Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-line mogę się skontaktować z OPS przyległym terytorialnie miejsca zamieszkania lub Caritas Kielce (784597557) w celu uzyskania linku na spotkanie po weryfikacji skierowania.


15.04.2021
Chęciny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty zdalne on-line : „ Edukacji Ekonomicznej” i „Kulinarne” które odbędą się 15 04 2021 o godz. 13.00. Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-line mogę się skontaktować z OPS przyległym terytorialnie miejscu zamieszkania lub Caritas Kielce (784597557) w celu uzyskania linku na spotkanie po weryfikacji skierowania.


16.04.2021
Makoszyn

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Św. Piotra i Pawła w Makoszynie – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty zdalne on-line : „ Edukacji Ekonomicznej” i ‘’Kulinarne” które odbędą się 16 04 2021 o godz. 12.00. Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-line mogę się skontaktować z OPS przyległym terytorialnie miejscu zamieszkania lub Caritas Kielce (784597557) w celu uzyskania linku na spotkanie po weryfikacji skierowania.


19.04.2021
Moskorzew

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Św. Małgorzaty w Moskorzewie – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty zdalne on-line : „ Edukacji Ekonomicznej” i „Kulinarne” które odbędą się 19 04 2021 o godz. 13.00. Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-line mogę się skontaktować z OPS przyległym terytorialnie miejsca zamieszkania lub Caritas Kielce (784597557) w celu uzyskania linku na spotkanie po weryfikacji skierowania.


21.04.2021
Czarnocin

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie   – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty zdalne on-line : „ Edukacji Ekonomicznej” i „Kulinarne” które odbędą się 21 04 2021 o godz. 13.00. Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-line mogę się skontaktować z OPS przyległym terytorialnie miejscu zamieszkania lub Caritas Kielce (784597557) w celu uzyskania linku na spotkanie po weryfikacji skierowania.


26.04.2021
Proszowice

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” które odbędą się 26 04 2021 o godz. 9.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Proszowicach ul. Kolejowa 4 , 32 – 100 Proszowice

04.05.2021 Ćmińsk

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy i Matki Bożej Szkaplerznej w Ćmińsku – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” które odbędą się 04 05 2021 o godz. 12.00 w Centrum Sportów Masowych ul. Podgród 57, 26 – 095 Miedziana Góra

 

10.05.2021 Skalbmierz

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” ‘’Dietetyczne” oraz „Kulinarne” które odbędą się 10 05 2020 o godz. 10.00 w Skalbmierzu   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Szkolna 1 , 28 – 530 Skalbmierz

 

17.04.2021 Czarnocin

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie   – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty zdalne on-line : „ Edukacji Ekonomicznej” i „Kulinarne” które odbędą się 17 05 2021 o godz. 9.00. Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-line mogę się skontaktować z OPS przyległym terytorialnie miejscu zamieszkania lub Caritas Kielce (784597557) w celu uzyskania linku na spotkanie po weryfikacji skierowania.

rk
renia2021

Caritas Diecezji Kieleckiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ], współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

CELEM PROGRAMU

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących,  a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) oraz ogłaszane na ambonie w czasie mszy świętej.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ. Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych.

Kolejny etap realizacji Programu Podprogramu 2020 będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od listopada 2020 r. do sierpnia 2021 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się z magazynów Caritas Diecezji Kieleckiej od grudnia 2020 r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA

to zestaw składający się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości 42,27 kg w tym:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,2 kg,
 • fasolka po bretońsku 1,5 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • buraczki wiórki 1,4 kg,
 • powidła śliwkowe 1,5 kg,
 • mus jabłkowy 1,44 kg,

2. Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 5,0 kg,
 • płatki owsiane 1,0 kg
 • ryż biały 2,0 kg,
 • kasza jęczmienna 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,4 kg,

3. Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 7,0 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg,

4. Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa 2,4 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,2 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,32 kg
 • filet z makreli w oleju 1,19 kg,

5. Cukier:

 • cukier biały 4,0 kg,
 • miód nektarowy wielokwiatowy 0,5 kg

6.Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 4,0 l,

 

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych  [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty o nie marnowaniu żywności.
 • inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, z wyjątkiem działań, o których mowa w pkt. 1,8 tj. działań finansowych ze źródeł zewnętrznych w ramach statutowej działalności organizacji.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Caritas Kielce.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

WYTYCZNE DLA PODPROGRAMU 2020:

PLIKI DO POBRANIA:

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

nowe wzory skierowań (obowiązujące od dnia 26.11.2020) do POPŻ Podprogram 2020, które należy stosować w przypadku kwalifikowania odbiorców w sposób zdalny / stacjonarny. Zmienione Wytyczne wraz z załącznikami są opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

KONTAKT:

p. Renata Kaczmarczyk – Koordynator POPŻ Caritas Diecezji Kieleckiej
tel. 784597557
e-mail:

Magazyny Programu Pomocy Żywnościowej:

p. Rafał Skrzyniarz – tel. 660 384 401
Kielce ul. Chłopska 20 B / ul. Ściegiennego 499

p. Paweł Rakoczy – tel. 784 810 411
Proszowice ul. Kolejowa 4