BEZPŁATNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. Jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego Caritas Diecezji Kieleckiej. W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych w ramach  rozwoju niestacjonarnych form świadczeń zdrowotnych.

 

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano działania edukacyjne skierowane do rodzin i opiekunów pacjenta przebywającego w Dziennym Domu Opieki Medycznej, przygotowujące do kontynuacji opieki nad osobą niesamodzielną.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:

Mieszkańcy Miasta Kielc i powiatu kieleckiego.

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodziny i dzieci.

Działania dedykowane są w szczególności osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całościowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

    ·  osoby zależne (niesamodzielne) – posiadające skierowane na realizację usług zdrowotnych,

o    osoby powyżej 65 r.ż.,

o    osoby z niepełnosprawnością - posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

 

Zajęcia warsztatowe dedykowane są w szczególności dla: 

    ·   osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi (niesamodzielnymi) / opiekunowie.

 

 Z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej nie mogą skorzystać:

 • osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
 • osoby, dla których podstawowym wskaźnikiem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

Kierowanie pacjentów  do DDOM Caritas w Kielcach odbywa się na podstawie

  - skierowania-wg wzoru,

  -  karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem przygotowanego kwestionariusza w tym skali poziomu samodzielności (skala Barthel)-wg wzoru.
 

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wystawia:

  -  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

  -  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu - (w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym).

 

Skierowanie oraz skala Barthel do pobrania w sekcji "Pliki do pobrania" na końcu strony.

 

Czas pobytu:

 • od 30 do 120 dni,
 • 5 dni w tygodniu.

 

Zakres świadczeń udzielanych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
 • opieka psychologiczna

 

Odpłatność za usługi?

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest finansowany ze środków publicznych.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE I ZŁOŻYĆ SKIEROWANIE?
 

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Kudła tel.: 784 531 928

Kinga Jurczak tel.: 784 563 096
 

Skierowanie wraz ze skalą Barthel należy złożyć:

ul. Urzędnicza 16a
25-729 Kielce

 

Pliki do pobrania:

SKIEROWANIE DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

ANKIETA REKRUTACYJNA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

KONTAKT:

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach
ul. Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce

tel. 784 563 096

Placówka działa w systemie dziennym:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00

 

 


Data publikacji: 5 kwietnia 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/3/2019
CPV: 39100000-3 - Meble (włącznie z biurowymi)


ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę i montaż mebli w związku z realizacją projektu pn. "DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH"

 

ROZEZNANIE RYNKU

ZAŁ. NR 1 - WYKAZ MEBLI - KOSZTORYS
ZAŁ. NR 2 - OFERTA

ZAŁ. NR 3 - WZÓR UMOWY
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Data publikacji: 17 kwietnia 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/3/2019
CPV: 39100000-3 - Meble (włacznie z biurowymi)

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 5 kwietnia 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/5/2019
CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielegnacji ciała


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji
w związku z realizacją projektu pn.:„Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach”

 

Data publikacji: 23 kwietnia 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/5/2019
CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielegnacji ciała

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH


 

Free business joomla templates