Dziś: 18 Wrzesień 2019    |    Imieniny: Irena, Stanisław, Józef

W Kazimierzy Wielkiej utworzono spółdzielnię socjalną


W Kazimierzy Wielkiej powstała pierwsza spółdzielnia socjalna. Została założona przez Gminę Kazimierza Wielka i Rzymskokatolicką Parafię w Gorzkowie. Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie smaki” otrzyma dotację ze środków unijnych w wysokości 110 000 zł. Spółdzielnia została utworzona w ramach działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w najbliższy piątek, 10 listopada. Uroczyste podpisanie umowy na wsparcie finansowe odbyło się w piątek, 10 listopada podczas obchodów 20-lecia otwarcia nowego budynku szkoły w Wielgusie.

 "Kazimierskie Smaki" to nowo tworzone przedsiębiorstwo społeczne, które będzie prowadzić swoją działalność w formie spółdzielni socjalnej. Członkami założycielami są: Miasto i Gmina Kazimierza Wielka i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Gorzkowie. Dokumenty założycielskie zostały złożone do KRS 09.08.2017 po walnym zebraniu założycielskim. Główny zakres przedmiotowy przedsiębiorstwa społecznego obejmuje utworzenie zakładu gastronomicznego typu żywieniowego (stołówki) z zapleczem kuchennym (produkcyjnym) oraz salą konsumpcyjną. Bazą do nowo rozpoczynającej działalności jest aktualnie nie wykorzystywana przyszkolna stołówka Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie. Usługi podstawowe zakładu gastronomicznego obejmują usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu potraw i napojów oraz podaniu ich konsumentom bezpośrednio w stołówce sąsiadującej z kuchnią. Konsumentami posiłków będą głównie uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Wielgusie. Stołówka będzie wydawać posiłki również w ramach zamówień indywidualnych i grupowych pozyskiwanych z innych segmentów klientów. Druga formą świadczonych usług w utworzonym zakładzie gastronomicznym będzie przygotowywanie i dostarczanie posiłków pojedynczym i zbiorowym klientom zewnętrznym w formie tzw. cateringu.

Uzupełniającym zakresem przedmiotowym spółdzielni w początkowym etapie swojej działalności będzie świadczenie usług w zakresie utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych i z tym związanych. Oferta skierowana będzie głównie do klientów prywatnych. W okresie zimowym pracownicy spółdzielni świadczyć będą usługi odśnieżania posesji prywatnych i należących do podmiotów gospodarczych.

Nowotworzona Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie Smaki” jest trzecim podmiotem utworzonym w ramach OWES i pierwszą spółdzielnią socjalną na terenie całego powiatu kazimierskiego.

W województwie świętokrzyskim od roku działają dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej: dla subregionu południowego oraz północnego. Jeden z nich poprowadzi Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. OWESy działają w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działalność OWES-u prowadzonego przez Caritas obejmuje powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski i sandomierski. Zadaniem ośrodków wspierania ekonomii społecznej są kompleksowe usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe podmiotów ekonomii społecznej.

Katarzyna Kozłowska

 

PLACÓWKI MEDYCZNE

Usługi medyczne Caritas Diecezji Kieleckiej.

Przejdź dalej ...

ŻŁOBEK "MAŁE ANIOŁKI"

Zapraszamy do naszego żłobka.

Przejdź dalej ...

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na działalność Caritas.

Przejdź dalej ...

LICZNIK ODWIEDZIN

© 2009-2019 by GPIUTMD

WSPIERAJĄ NAS:

 • gardenco.jpg
 • perfopol.jpg
 • nsk.jpg
 • paradyz.jpg
 • spolem.jpg
 • bank.jpg
 • furmanek.jpg
 • agropole.gif
 • piekarnia-pod-telegrafem.png
 • zeto.jpg
 • cebule.jpg
Free business joomla templates