Dziś: 18 Wrzesień 2019    |    Imieniny: Irena, Stanisław, Józef

Projekt „Zacząć od Nowa”

Od 1 czerwca br. Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt pn. „Zacząć od Nowa” skierowany do osób bezdomnych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie skali bezdomności na terenie działania Caritas Diecezji Kieleckiej poprzez rozwój i wzmocnienie punktów i placówek pomocowych na terenie 3 województw: świętokrzyskiego, częściowo małopolskiego (powiaty miechowski i proszowicki) oraz śląskiego (zawierciański).

Reintegracja społeczna osób bezdomnych w projekcie będzie się odbywała poprzez m.in. pomoc przy opracowaniu ścieżki wyjścia z bezdomności oraz udział w zajęciach indywidualnych i  grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym, których celem jest podjęcie próby odbudowy właściwych relacji pomiędzy osobom bezdomną a społeczeństwem  zmierzające do usamodzielnienia osób objętych wsparciem.

W ramach projektu beneficjenci będą mogli otrzymać bezpłatnie: pomoc psychologiczną, terapeutyczno – interwencyjną oraz konsultacyjną, żywność, odzież, obuwie, środki czystości i higieny osobistej oraz materiały i środki opatrunkowe, nocleg
i posiłek w placówkach Caritas Diecezji Kieleckiej;

Kolejnym działaniem podejmowanym w ramach projektu „Zacząć od Nowa” będzie streetworking, który jest formą pracy socjalnej prowadzonej pracowników z osobami bezdomnymi i pozostającymi poza systemem pomocy instytucjonalnej, w ich środowisku - zwłaszcza na ulicach i w miejscach niemieszkalnych. Głównym zadaniem streetworkingu będzie zmotywowanie bezdomnych do przyjścia do placówki.

Innym zadaniem w ramach działań projektowych będzie przygotowanie mieszkań wspieranych. Caritas Diecezji Kieleckiej planuje uruchomienie 8 mieszkań wspieranych w Piasku Wielkim gm. Nowy Korczyn oraz 6 mieszkań w Kidowie i 6 mieszkań w Proszowicach dla osób, które zmagają się z trudną sytuacją życiową spowodowaną brakiem mieszkań i zagrożeniem bezdomnością. Mieszkania wspierane  są niezwykle ważnym narzędziem w procesie wychodzenia z bezdomności, ale również instrumentem szeroko wykorzystywanym w profilaktyce bezdomności we wczesnej interwencji zapobiegającej bezdomności. Mieszkalnictwo wspierane ma charakter zarówno długo jak i krótko terminowej usługi zakwaterowania skierowanej do ludzi bezdomnych oraz osób zagrożonych bezdomnością.

Projekt jest zgodny z celem ogólnokrajowym MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016.

PLACÓWKI MEDYCZNE

Usługi medyczne Caritas Diecezji Kieleckiej.

Przejdź dalej ...

ŻŁOBEK "MAŁE ANIOŁKI"

Zapraszamy do naszego żłobka.

Przejdź dalej ...

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na działalność Caritas.

Przejdź dalej ...

LICZNIK ODWIEDZIN

© 2009-2019 by GPIUTMD

WSPIERAJĄ NAS:

 • cebule.jpg
 • piekarnia-pod-telegrafem.png
 • furmanek.jpg
 • zeto.jpg
 • bank.jpg
 • gardenco.jpg
 • perfopol.jpg
 • paradyz.jpg
 • nsk.jpg
 • spolem.jpg
 • agropole.gif
Free business joomla templates