WAKACYJNA AKCJA CARITAS

Kolonie charytatywne to jedno z pierwszych dzieł Caritas. Pierwsze turnusy letnie (19991 r.) organizowane były na bazie odzyskanego przez diecezję Ośrodka w Kaczynie, głównie dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Następnie, dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty i samorządami, objęliśmy tą formą wsparcia także dzieci z rodzin ubogich oraz dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. W kolejnych latach rozszerzano organizację wypoczynku o miejscowości atrakcyjne turystycznie. Dzieci wyjeżdżały na kolonie m.in. do Kołobrzegu, Łeby, Zakopanego, Białego Dunajca, Pogorzelicy, Mszany Dolnej, Karpacza.

   

Program kolonijny tworzą pracownicy i wolontariusze Caritas i zawiera on elementy wychowawcze, profilaktyczne, rekreacyjne i religijne. Nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra kierowników, wychowawców i duszpasterzy.

            W okresie wakacyjnym na bazie świetlic środowiskowych Caritas organizowane są  półkolonie w miejscu zamieszkania.

     

Free business joomla templates