Środowiskowy Dom Samopomocy oraz DPS „Dom Kombatanta” w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1

tel. 41 383 14 86

 

DPS „Dom Kombatanta” został utworzony w 2003 roku przez powiat miechowski, który od 2009 roku przekazał Caritas Kieleckiej placówkę do prowadzenia. DPS posiada 48 miejsc oraz gabinet fizykoterapii dostępny również dla mieszkańców Miechowa. Pomoc udzielana w placówce skierowana jest do osób w podeszłym wieku, zwykle przewlekle chorych i samotnych, rekrutujących się ze środowisk kombatanckich i osób represjonowanych, ich współmałżonków oraz pozostałych członków ich rodzin. Opieką mogą być objęte (w miarę posiadania wolnych miejsc) również inne osoby kierowane spoza środowisk kombatanckich. W 2013 roku objęto opieką 65 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie rozpoczął działalność w 1996 roku. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. Obecnie z pomocy ŚDS korzystają 33 osoby. Celem placówki jest wspieranie uczestników i ich rodzin poprzez organizację zajęć w pracowniach terapeutycznych, nieodpłatny dowóz na zajęcia terapeutyczne. Każdy uczestnik ma zapewnioną pomoc psychologiczną oraz w zakresie poradnictwa, konsultacji i leczenia farmakologicznego. Pracownik socjalny udziela pomocy w załatwianiu spraw socjalnych i administracyjnych. W ramach integracji dla uczestników organizowane są wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz wizyty w innych placówkach pomocy. Praca terapeutyczna prowadzona w ŚDS przyczyniła się do poprawy funkcjonowania społecznego podopiecznych placówki i zapobiega nawrotom choroby.

 

Free business joomla templates