Centrum Integracji Społecznej w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 54

tel. 41 346 01 16

 

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach zostało powołane na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w listopadzie 2004 roku. Główną misją i celem Centrum jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych, chorych psychicznie inż. poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz osiąganie pozycji społecznej, nabywanie umiejętności zawodowych i naukę zawodu.

Statystycznie w ciągu roku w zajęciach Centrum uczestniczy inż. 120 osób, z których inż. 30 osób uzyskuje zatrudnienie. Uczestnicy realizują Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w warsztatach zawodowych prowadzonych przez instruktorów, ucząc się konkretnego zawodu w formie teoretycznej i praktycznej. W CIS działają następujące warsztaty zawodowe:

  • krawiecki (wykonuje usługi w zakresie konfekcji lekkiej, szycie strojów liturgicznych,produkcja pościeli, serwet, zasłon, inż.),
  • opieki domowej (wykonuje usługi opiekuńcze dla dzieci i osób starszych świadczone w środowisku domowym),
  • cateringowo-porządkowy (usługi porządkowe pomieszczeń biurowych i na zewnątrz budynków, sprzątanie ulic, parków inż.),
  • małej poligrafii (składanie teczek i opakowań papierowych, klejenie standów reklamowych),
  • stolarski (renowacje mebli, mebli ogrodowych inż., naprawy stolarskie, inne usługi w drewnie),
  • remontowo-budowlany (usługi remontowe budynków, usługi wykończeniowe mieszkań, usługi rozbiórkowe małych obiektów).

Oprócz zajęć zawodowych odbywają się również zajęcia o charakterze aktywizacyjnym prowadzone przez psychologów i doradców zawodowych oraz zajęcia edukacyjne z zakresu informatyki, języka angielskiego i niemieckiego. Udzielane jest beneficjentom również wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, porady prawne oraz księgowo-podatkowe.

Od 2008 roku Centrum Integracji Społecznej realizuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Free business joomla templates