CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ REALIZUJE OD SIERPNIA 2019 R.

PROJEKT
WZMACNIAJĄCY SIEĆ POMOCY CARITAS

"POMÓC WIĘCEJ"

- rozwój usług wsparcia środowiskowego poprzez
podniesienie standardu i zakresu obsługi beneficjentów pomocy doraźnej
w jednostkach organizacyjnychCaritas Diecezji Kieleckiej
.

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.08.2019 - 30.11.2021

 

CELEM PROJEKTU "POMÓC WIĘCEJ" jest wzmocnienie działań środowiskowych realizowanych przez placówki wsparcia środowiskowego szczególnie Parafialne Zespoły Caritas posiadające duży zasięg oddziaływania w stosunku do najuboższej grupy mieszkańców woj. świętokrzyskiego i małopolskiego. W ten sposób Caritas Kielecka pragnie wzmocnić swoją sieć oddziaływania środowiskowego wzmacniając potencjał zespołów terenowych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • zwiększenie rozpoznawalności i lojalności wobec organizacji pozarządowej jaką jest Caritas Diecezji Kieleckiej
  poprzez prowadzone działania promocyjne zgodnie z planem promocji
 • wzmocnienie działań środowiskowych Caritas Diecezji Kieleckiej - prowadzonych na terenie i na rzecz społeczności lokalnej,
  głównie działań z zakresu pomocy doraźnej, osób ubogich w środowisku
 • zwiększenie ilości pozyskiwanej przez CDK pomocy w tym darów rzeczowych - np. produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia,
  a także innych produktów
 • zwiększenie dynamiki wymiany pomocy rzeczowej i dystrybuowania jej między placówkami Caritas i punktami w parafiach
 • rozwój dostępności świadczonych usług społecznych dla osób najbardziej potrzebujących

 

Cele te będą możliwe do zrealizowania dzięki zakupionemu w ramach projektu sprzętowi komputerowemu i biurowemu oraz samochodom do przewozu żywności i pomocy rzeczowej. Pomoc żywnościowa i rzeczowa dystrybuowana jest do osób biednych i najbardziej potrzebujących poprzez placówki CDK i Parafialne Zespoły Caritas.

 

CELE DO ZREALIZOWANIA W 2020 ROKU TO:

 • stały rozwój organizacji poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji i zarządzania działaniami sieciowymi, obsługi sprzętu i programów komputerowych,
 • podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją,
 • zwiększenie skali i jakości technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach świadczonych przez CDK,
 • zakup samochodu do przewozu darów rzeczowych.

 

REALIZACJA PROJEKTU WPŁYNIE NA:

 • zwiększenie potencjału instytucjonalnego poprzez budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania Caritas Diecezji Kieleckiej,
 • podniesienie komfortu i standardów pracy wolontariuszy i pracowników Caritas,
 • wzrost poziomu wiedzy z zakresu obsługi komputera wśród 90 osób,
 • podniesienie kwalifikacji personelu,
 • zwiększenie efektywności pracy pracowników i wolontariuszy, a w konsekwencji pomocy beneficjentom CDK,
 • podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją,
 • zwiększenie efektywności udzielanego wsparcia,
 • lepszą dystrybucję żywności oraz darów rzeczowych, które będą lepiej i szybciej docierały do osób najbardziej potrzebujących,
 • promocję działań statutowych organizacji, która będzie bardziej atrakcyjna.

 

BROSZURA INFORMACYJNA CARITAS:

Udostępniona jest wersja elektroniczna broszury Caritas opublikowanej na 30-lecie Caritas Diecezji Kieleckiej, a sfinansowanej z Projektu: "POMÓC WIĘCEJ".

 

ZADANIA:

Zadania te będą możliwe do zrealizowania dzięki zakupionemu w ramach projektu sprzętowi komputerowemu i biurowemu oraz samochodom do przewozu żywności i pomocy rzeczowej. Pomoc żywnościowa i rzeczowa dystrybuowana jest do osób biednych i najbardziej potrzebujących poprzez placówki Caritas Diecezji Kieleckiej i Parafialne Zespoły Caritas.
 

 


Projekt jest sfinansowany ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019

Wysokość finansowania projektu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 to 680 000,00 zł

Free business joomla templates