Caritas Diecezji Kieleckiej

wraz z Partnerami:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie oraz Gmina Oksa

 

realizują od dnia 1 lipca 2019r. do 31 maja 2022 roku projekt pn.

 

NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI,

rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim:
wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych,
rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane

 


Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) w wysokości 2.718.407,96 zł.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST

zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na terenie kilku gmin woj. świętokrzyskiego (Masłów, Oksa, Pacanów).


Główne działania: utworzenie nowych miejsc świadczenia usług w ramach mieszkalnictwa wspomaganego, rodzinnych domów pomocy oraz centrum usług środowiskowych.

 

W ramach projektu zaplanowano zrealizowanie 4 głównych zadań:

  1. Utworzenie 34 nowych miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych w Wiśniówce (gm. Masłów) dla 34 osób (16K18M).
  2. Utworzenie 4 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Błogoszowie (gm. Oksa) dla 4 osób (2Ki 2M).
  3. Utworzenie 4 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Komorowie (gm. Pacanów) dla 4 osób (2Ki 2M).
  4. Utworzenie centrum usług środowiskowych w Wiśniówce, gm. Masłów, które zapewni koordynację usług społecznych: asystenckich i opiekuńczych w środowisku (z terenu gminy Masłów) oraz nieodpłatne świadczenie usług asystenckich OzN, opiekunów osób niesamodzielnych, usług społecznych i zdrowotnych; usług prawnych, informacyjnych, doradczych i szkoleniowych dla 50 osób niesamodzielnych (30K, 20M).

 


 

 

Wartość projektu ogółem: 3 198 127,00zł

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 2 718 407,96zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 212 413,04zł

Wkład własny: 267 306,00zł

 

 

 

Free business joomla templates