Projekt "Aktywne Życie" realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

SKIEROWANEGO DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

CELEM PROJEKTU JEST

zwiększenie do końca marca 2022 r. samodzielności na poziomie określonym w całościowym IPD u 156 osób niepełnosprawnych poprzez osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

 • AKTUALNE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • ADRES ZAMIESZKANIA Z TERENU WOJ.: ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO
 • BRAK UCZESTNICTWA W WTZ / ZAZ LUB INNYCH PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ PFRON

 

 

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY WSPARCIE W FORMIE:

 • Ćwiczeń ruchowych - usprawniających (indywidualnych i grupowych)
 • Terapii zajęciowej
 • Porad psychologicznych
 • Porad społeczno-prawnych
 • Treningów umiejętności życia codziennego
 • Grup wsparcia, wycieczek, wyjść na basen, do kina

 

 

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PLACÓWKACH CARITAS:

 

 • ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1, tel. 41 383 14 86
 • STACJA OPIEKI  W SĘDZISZOWIE, 28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41
 • SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH, DOM DLA BEZDOMNYCH - PLACÓWKA, 28-512 Morawiany 2, tel. 41 351 10 23
 • STACJA OPIEKI CARITAS W SŁOMNIKACH, 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 790 440 339
 • SCHRONISKO CARITAS W KIDOWIE, 42-436 Pilica, Kidów, ul. Szkolna 9, tel. 784 531 793
 • STACJA OPIEKI W ŚWINIARACH, 38-131 Solec Zdrój, Świniary 25, tel. 41 377 63 25

 

Zajęcia realizowane są we wszystkie dni robocze wg harmonogramu ustalonego z kierownikiem placówki

 


 

W ramach projektu Caritas Diecezji Kieleckiej oferuje możliwość korzystania z szeroko pojętej rehabilitacji (w tym ćwiczeń usprawniających) oraz pomocy w  przygotowaniu  do  podjęcia  pracy  przez  osoby  do  tego  zdolne.

 

Osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu mogą w ramach projektu polepszyć swoją samodzielność i zmniejszyć poziom zależności od opiekunów, nabyć umiejętność sprawnego komunikowania się oraz polepszyć  swoją  sprawność  zarówno  fizyczną,  jak  i  umysłową.

      

 

 


Data publikacji: 21 stycznia 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/1/2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie audytu zewnętrznego
projektu „AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego ze środków PFRON.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU NIEZBĘDNEGO DOŚWIADCZENIA DO PROWADZENIA AUDYTU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

POTWIERDZENIE ODBIORU

 

 


 

BIURO PROJEKTU:

Caritas Diecezji Kieleckiej
25-010 Kielce, Plac Najświętszej Maryi Panny 1
tel. 41 344 52 82
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
www.kielce.caritas.pl

 


PROJEKT CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ PN. “AKTYWNE ŻYCIE” STAWIA SOBIE ZA CEL POLEPSZENIE
SPRAWNOŚCI, AKTYWNOŚCI i SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ GRUPY 156 BENEFICJENTÓW - OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Free business joomla templates