JGLOBAL_ARTICLES

Projekt ”WYJDŹ Z CIENIA”

 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ zaprasza osoby z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie, osoby upośledzone umysłowo, osoby cierpiące na depresję, schizofernię paranoidalną, zespoły urojeniowe i inne zaburzenia psychiczne oraz rodziny lub opiekunów prawnych,  wolontariuszy - osoby zainteresowane wsparciem w postaci poradnictwa psychologicznego (zwiększającego  świadomość  rodzin na temat opieki i odbioru osób chorych psychicznie) zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, powiatów: M. Kielce, kieleckiego, jędrzejowskiego i staszowskiego do BEZPŁANTEGO udziału w projekcie „WYJDŹ Z CIENIA” realizowanego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności życiowej i społecznej grupy 45 osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz członków ich rodzin poprzez realizację programu kompleksowego wsparcia społecznego.

Proponowane działania projektowe:

  • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • terapia zajęciowa,
  • hortiteapia,
  • zajęcia (terapia sensoryczna) na ekologicznej ścieżce sensorycznej.

ORGANIZUJEMY pod opieką Animatorów grupy/Terapeutów zajęciowych wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne do ogrodów botanicznych, kina, teatru czy na basen oraz udział w organizowanych festynach integracyjnych.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KIELCACH
Kielce, ul. Urzędnicza 16 a (powiat kielecki grodzki, kielecki ziemski)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SĘDZISZOWIE
ul. Kwiatowa 14, 28-340 Sędziszów (powiat jędrzejowski)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  W RUDKACH,
Rudki 89 (powiat staszowski)

PROJEKT TRWA DO KOŃCA 2017 r.

„Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2017 r.”

Free business joomla templates