JGLOBAL_ARTICLES

Trwa realizacja projektu szkoleniowego Wspólnie tworzymy naszą rzeczywistość

 

Caritas Diecezji Kieleckiej w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Polsce realizują projekt szkoleniowy w zakresie  legislacji i procesu stanowienia prawa, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników, współpracowników i wolontariuszy w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa, zwłaszcza z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa lub analizy finansowej. Sesja szkoleniowa obejmuje 2 zjazdy 3-dniowe dla każdego uczestnika.

Dotychczas odbyło 9 sesji szkoleniowych w różnych miejscach Polski. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia legislacji, rodzaje ustaw, specyfikę i wymogi języka prawnego, typowe środki techniki prawodawczej, zasady nowelizowania prawa, problemy legislacyjne, podstawy konstytucyjne procesu stanowienia prawa oraz partycypacji obywateli w tym procesie, system konsultacji publicznych w procesie stanowienia prawa, lobbing i rzecznictwo interesów w procesie stanowienia prawa,  konsultacje publiczne jako podstawa racjonalizacji procesu stanowienia prawa, dobre praktyki oraz pozanormatywne formy promowania dobrej legislacji. W trakcie szkoleń poruszano także zagadnienia związane z prawem pracy,  systemem ubezpieczeń społecznych, a także przepisami o ochronie danych osobowych. Szkolenia prowadzą specjaliści z zakresu legislacji i stanowienia prawa w Polsce.

Więcej informacji w zakładce: projekty/wspólnie tworzymy naszą rzeczywistość.

 

Projekt pn. „WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ
- podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”,
jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 
 
Free business joomla templates