JGLOBAL_ARTICLES

Projekt dla młodych zakończony!

Caritas Diecezji Kieleckiej w okresie kwiecień – grudzień 2017 roku realizowało projekt „Aktywne postawy młodzieży” – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r. współfinasowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach działań projektowych odbyły się 2 szkolenia wyjazdowe łącznie dla 40 osób. Młodzi z województwa świętokrzyskiego, którzy zaangażowali się w projekt mieli szansę dowiedzieć się m.in. czym jest edukacja obywatelska oraz poznać metody samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej. Uczestnicy wzięli udział w debacie oksfordzkiej, warsztatach artystycznych czy dziennikarskich.

Dodatkowo odbyły się szkolenia „I Ty możesz zostać wolontariuszem”, dzięki którym 124 młode osoby poznały ten obszar działalności. Młodzież została również zaangażowana w wolontariat akcyjny i stały w placówkach opiekuńczych.

W ramach działań profilaktycznych zorganizowany został rajd pieszy do Chęcin, gra miejska „Pomniki historii” oraz wizyta w rozgłośni radia. Dla wolontariuszy przygotowano także 4 spotkania superwizyjne z psychologiem i pracownikiem socjalnym.

Podsumowanie projektu odbyło się w dniu 5 grudnia 2017 roku podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu w Kielcach. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób.

Efektem projektu jest nowa grupa wolontariuszy Caritas Diecezji Kieleckiej. Pobudzona została kreatywność młodzieży w zakresie działalności na rzecz potrzebujących oraz zwiększyli swą świadomość i aktywność obywatelską.

 

 

 
 
Free business joomla templates