JGLOBAL_ARTICLES

Tytka Charytatywna po raz pierwszy w naszej diecezji

 

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza do włączenia się w akcję Tytka Charytatywna, zaproponowaną przez Caritas Polska z okazji I Światowego Dnia Ubogich. Dzień ten z woli  Ojca Świętego Franciszka będzie obchodzony w niedzielę 19 listopada 2017r. Głównym celem akcji jest przygotowanie papierowej torby wypełnionej produktami spożywczymi oraz artykułami chemii gospodarczej, które zostaną przekazane osobom ubogim.  Mogą to uczynić osoby indywidualne, rodziny, grupy osób itp. Takie torby (tytki) będą rozdawane w parafiach oraz placówkach Caritas. 

Zachęcamy do zabrania takiej torby i wypełnienia ich darami przez rodziny, grupy, wspólnoty, zakłady pracy, Parafialne Zespoły Caritas. Wypełnione tytki powinny być przyniesione do parafii lub oddziału Caritas diecezjalnej. Po rozeznaniu potrzeb w środowisku zebrane produkty zostaną przekazane potrzebującym w domach lub placówkach. 

Caritas Diecezji Kieleckiej po raz pierwszy organizuje akcję Tytka Charytatywna. Jej inicjatorem jest Caritas Diecezji Poznańskiej, w kolejnych latach włączyły się inne diecezje. Zaangażowanie w akcję konkretnych osób będzie wymierną odpowiedzią na apel  Ojca Świętego: Chciałbym również poprosić wszystkich, niezależnie od przynależności religijnej, o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa (z Orędzia na I Światowy Dzień Ubogich).

 

 
Free business joomla templates