JGLOBAL_ARTICLES

Kapitalne Przedszkolaki z Rataj znów na scenie

 

Dzieci uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Caritas w Ratajach Słupskich dnia 6 stycznia br. wzięły udział w VII Przeglądzie Kolęd Zapomnianych zorganizowanym przez Stowarzyszenie KGW "Kępianki". Celem przeglądu jest popularyzowanie starodawnych kolęd i pastorałek, śpiewanych przed laty w grupach kolędniczych. Przegląd w Ratajach ma formułę otwartego konkursu. Zgodnie z regulaminem, mogą wziąć w nim udział soliści, duety, grupy śpiewacze lub rodzinne, dodatkowo z podziałem na kategorie wiekowe. Przedszkolaki samodzielnie zaprezentowały pastorałki "Spójrz na Jezusa" oraz "Zostań Jezu mym braciszkiem". Za udział w Przeglądzie otrzymały dyplom, album z kantyczkami oraz nagrodę rzeczową -zabawkę.

Punkt Przedszkolny Caritas funkcjonuje od lutego 2017 roku i został utworzony w ramach projektu "Kapitalne Przedszkolaki" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Placówka obejmuje opieką 20 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Pacanów. W ramach wsparcia dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, muzycznych, logopedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, a także prozdrowotnych. W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, dzięki czemu każdego dnia dzieci zdobywają nowe wiadomości i kompetencje przygotowujące do podjęcia nauki szkolnej.

 

 

 
 
Free business joomla templates