JGLOBAL_ARTICLES

Kampania „Biała Wstążka” z wyróżnieniami dla pracowników Caritas


24 listopada 2017 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach odbyła się inauguracja XI edycji kampanii społecznej „Biała wstążka” w Kielcach,  w tym roku realizowanej pod hasłem: „Dziecko – kocham, lubię, szanuję, nie biję”. Koordynatorem kampanii jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.  „Biała wstążka” to międzynarodowa kampania zainaugurowana  w celu walki z przemocą wobec kobiet, a jej symbolem jest właśnie wpięta biała wstążka.  Zaproszeni prelegenci Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy, MOPR w Kielcach prezentowali materiały związane z zagadnieniami przemocy wobec dzieci i młodzieży i przeciwdziałaniem temu zjawisku.

Podczas konferencji Ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Kieleckiej otrzymał z rąk senatora Krzysztof Słonia oraz wiceprezydenta Kielc Andrzeja Syguta honorowe wyróżnienie: statuetka „Biała Wstążka” za znaczący wkład w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na ternie miasta Kielce.  Natomiast wyróżnienie Laur Dobrych Praktyk otrzymała Ewa Mazur – Czarnecka – zastępca kierownika CIK oraz koordynator Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - w uznaniu działań prowadzonych na rzecz osób doznających przemocy.

Tegoroczna kampania jest prowadzona w dniach 25.11 – 10.12 br. Centrum Interwencji Kryzysowej aktywnie włącza się w jej obchody poprzez organizację zajęć – wizyt studyjnych dla studentów uczelni kieleckich oraz bezpłatne dyżury psychologów, pedagogów, interwentów kryzysowych i prawników dla osób doznających przemocy.  

Działania Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach kampanii „Biała Wstążka” – 2017:
Centrum Interwencji Kryzysowej, Schronisko dla Kobiet, Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Kielce, ul. Urzędnicza 7b.

  • 27.11 – 1.12.2017r. w godz. 8.00-16.00 – dyżury specjalistów: psycholog, pedagog, interwent kryzysowy, prawnik.
  • 4 – 8.12.2017r.  w godz. 8.00-16.00 – dyżury specjalistów: psycholog, pedagog, interwent kryzysowy, prawnik.
  • 24.11.2017r. - Zajęcia dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, kierunek pedagogika na temat stosowania przemocy – jej przyczyn, skutków oraz działań podejmowanych w CIK, Schronisku oraz OPOPP.
  • 25.11.2017r. - Zajęcia dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, kierunek pedagogika na temat. stosowania przemocy – jej przyczyn, skutków oraz działań podejmowanych w CIK, Schronisku oraz OPOPP.
  • 26.11.2017r. – prezentacja działań podejmowanych przez CIK, Schronisko oraz OPOPP w stosunku do osób doznających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej - słuchacze kursu specjalizacyjnego II stopnia z organizacji i zarządzania w pomocy społecznej organizowanego przez ZDZ Busko Zdrój.
  • 29.11.2017r. - Zajęcia dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, kierunek zdrowie publiczne na temat stosowania przemocy – jej przyczyn, skutków oraz działań podejmowanych w CIK, Schronisku oraz OPOPP.
  • 2.12.2017r. – wizyta studyjna w CIK, Schronisku oraz OPOPP słuchaczy studiów podyplomowych z kierunku praca socjalna Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej.

Pełny program kampanii „Biała Wstążka” 2017 w Kielcach:

http://www.mopr.kielce.pl/moprwww/files/grafika/XI-kampania-spoleczna-biala-wstazka.pdf

 

 

Free business joomla templates