JGLOBAL_ARTICLES

Wręczenie dyplomów stypendialnych Programu „Skrzydła”


W dniu 22.11.2017 r. w Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Kieleckiej odbyło się spotkanie stypendystów Programu „Skrzydła”. Na wstępie ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas przybliżył założenia i regulamin Programu. W trakcie spotkania 83 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało promesy stypendialne na rok szkolny 2017/18.  Następnie ks. Krzysztof przedstawił prezentację dotyczącą zagadnienia wolontariatu. Uczniowie mieli możliwość zapoznania z różnymi aspektami wolontariatu i możliwościami zaangażowania się w dzieła realizowane przez Caritas Kielecką. Całość spotkania uwieńczyła wspólna modlitwa.       

Celem Programu  „Skrzydła”jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy. Program polega na comiesięcznych wpłatach sugerowanej kwoty 150,00 zł lub innej w zależności od woli darczyńcy. Stypendium mogą ufundować osoby indywidualne lub firmy. Wśród naszych darczyńców znajdują się osoby indywidualne, koła różańcowe oraz firmy. Od lat  współpracują z nami: WSP „Społem” z Kielc, Perfopol ze Starachowic, Zeto z  Kielc, Agropole z Nieprowic.

Wszystkich o otwartym sercu  zapraszamy do współpracy i włączenia się w dodawanie „skrzydeł” kolejnym dzieciom.  

 

Free business joomla templates