JGLOBAL_ARTICLES

Pasowanie Przedszkolaków w Ratajach Słupskich


W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Ratajach Słupskich prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej 10 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość przyjęcia do grona Przedszkolaków w roku szkolnym 2017/18. W uroczystości wzięli udział ks. Tomasz Grajdek - proboszcz parafii Rataje, Wiesław Skop -wójt gminy Pacanów, radni powiatu buskiego i gminy Pacanów oraz rodzice dzieci. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluchy zaprezentowały swoje umiejętności. Po części artystycznej dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pań i pomagać koleżankom i kolegom oraz być dzielnym przedszkolakiem. Następnie dzieci zostały uroczyście pasowane i stały się prawdziwymi przedszkolakami. Na pamiątkę otrzymały dyplom, przypinkę oraz dużo słodkości.              

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ratajach Słupskich w gm. Pacanów został utworzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W projekcie „Kapitalne Przedszkolaki” utworzono 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Doposażona została baza dydaktyczna placówki w sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz w meble, zabawki i specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Dzieci oprócz codziennej opieki pedagogicznej realizowanej w ramach podstawy programowej korzystają z zajęć wspierających takich jak zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne, logopedyczne, pedagogiczno-psychologiczne czy stymulujące rozwój psychoruchowy. Ponadto uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych.

Free business joomla templates