JGLOBAL_ARTICLES

Caritas na I Światowy Dzień Ubogich


Ojciec Święty Franciszek na zakończenie Roku Miłosierdzia zaproponował, jako jeden z owoców Jubileuszu, by Niedzielę przed Uroczystością Chrystusa Króla obchodzić jako Światowy Dzień Ubogich. "Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia chciałem ofiarować Kościołowi Światowy Dzień Ubogich, aby wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących" - pisze papież w Orędziu na I Światowy Dzień Ubogich.
Caritas Diecezji Kieleckiej planuje zorganizować obchody tej uroczystości w niedzielę 19 listopada br. Odbędą się one w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Kielcach (ul. Żeromskiego 36 B). O godz. 14.30 - rozpoczęcie (słowo wstępne),  Eucharystia w intencji ubogich pod przewodnictwem ks. bp. Mariana Florczyka, Koronka do Miłosierdzia Bożego, dzielenie się i poczęstunek. Do udziału w spotkaniu zaproszone zostały Parafialne Zespoły Caritas, które przygotują w darze osobom bezdomnym m.in. produkty spożywcze i ciasta  jako wyraz solidarności i braterstwa z nimi.

Pragniemy też włączyć się w ogólnopolską inicjatywę organizowaną z okazji Światowego Dnia Ubogich pt. Tytka Charytatywna, zaproponowaną przez Caritas Polska. Jej głównym celem jest zachęcenie wiernych do włączenia się w przygotowanie torby wypełnionej produktami spożywczymi oraz artykułami chemii gospodarczej. Mogą to uczynić osoby indywidualne, rodziny, grupy osób itp. Takie torby (tytki) będą rozdawane w parafiach w Światowy Dzień Ubogich, następnie zabrane przez wiernych do domu, wypełnione darami i przyniesione do parafii, a potem przekazane potrzebującym w domach lub placówkach. Zgodnie ze słowami Ojca Świętego ten nowy, Światowy Dzień, niech się stanie silnym wezwaniem dla naszego wierzącego sumienia, abyśmy byli coraz bardziej przekonani do tego, że dzielenie się z biednymi pozwala nam zrozumieć Ewangelię w najgłębszej jej prawdzie.”

Orędzie Papieża Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich

Free business joomla templates