JGLOBAL_ARTICLES

W Kazimierzy Wielkiej utworzono spółdzielnię socjalną


W Kazimierzy Wielkiej powstała pierwsza spółdzielnia socjalna. Została założona przez Gminę Kazimierza Wielka i Rzymskokatolicką Parafię w Gorzkowie. Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie smaki” otrzyma dotację ze środków unijnych w wysokości 110 000 zł. Spółdzielnia została utworzona w ramach działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w najbliższy piątek, 10 listopada. Uroczyste podpisanie umowy na wsparcie finansowe odbyło się w piątek, 10 listopada podczas obchodów 20-lecia otwarcia nowego budynku szkoły w Wielgusie.

 "Kazimierskie Smaki" to nowo tworzone przedsiębiorstwo społeczne, które będzie prowadzić swoją działalność w formie spółdzielni socjalnej. Członkami założycielami są: Miasto i Gmina Kazimierza Wielka i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Gorzkowie. Dokumenty założycielskie zostały złożone do KRS 09.08.2017 po walnym zebraniu założycielskim. Główny zakres przedmiotowy przedsiębiorstwa społecznego obejmuje utworzenie zakładu gastronomicznego typu żywieniowego (stołówki) z zapleczem kuchennym (produkcyjnym) oraz salą konsumpcyjną. Bazą do nowo rozpoczynającej działalności jest aktualnie nie wykorzystywana przyszkolna stołówka Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie. Usługi podstawowe zakładu gastronomicznego obejmują usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu potraw i napojów oraz podaniu ich konsumentom bezpośrednio w stołówce sąsiadującej z kuchnią. Konsumentami posiłków będą głównie uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Wielgusie. Stołówka będzie wydawać posiłki również w ramach zamówień indywidualnych i grupowych pozyskiwanych z innych segmentów klientów. Druga formą świadczonych usług w utworzonym zakładzie gastronomicznym będzie przygotowywanie i dostarczanie posiłków pojedynczym i zbiorowym klientom zewnętrznym w formie tzw. cateringu.

Uzupełniającym zakresem przedmiotowym spółdzielni w początkowym etapie swojej działalności będzie świadczenie usług w zakresie utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych i z tym związanych. Oferta skierowana będzie głównie do klientów prywatnych. W okresie zimowym pracownicy spółdzielni świadczyć będą usługi odśnieżania posesji prywatnych i należących do podmiotów gospodarczych.

Nowotworzona Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie Smaki” jest trzecim podmiotem utworzonym w ramach OWES i pierwszą spółdzielnią socjalną na terenie całego powiatu kazimierskiego.

W województwie świętokrzyskim od roku działają dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej: dla subregionu południowego oraz północnego. Jeden z nich poprowadzi Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. OWESy działają w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działalność OWES-u prowadzonego przez Caritas obejmuje powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski i sandomierski. Zadaniem ośrodków wspierania ekonomii społecznej są kompleksowe usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe podmiotów ekonomii społecznej.

Katarzyna Kozłowska

 

Free business joomla templates