JGLOBAL_ARTICLES

Proszowice: kolejny dzień skupienia pracowników

W dniu 4 listopada 2017 r. w Zespole Placówek Caritas w Proszowicach odbył się dzień skupienia pracowników Caritas Diecezji Kieleckiej. Sobotnie skupienie obejmowało konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu ora  Eucharystię. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy placówek Caritas z Miechowa, Morawian, Świniar, Charsznicy, Piasku Wielkiego i Proszowic.

Dzień skupienia prowadził ks. dr Jan Zwierzchowski - proboszcz parafii w Proszowicach, który głosił konferencje.  Natomiast Dyrektor Naczelny Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisław Słowik przybliżył orędzie Ojca Świętego Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony 19 listopada 2017 r. Hasłem przewodnim orędzia są słowa Jana Apostoła  „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!”. Dla chrześcijanina ważne są czyny, a nie tylko słowa. Należy postępować zgodnie z przykładem Jezusa, kochać bliźniego i okazywać miłość ubogim. Ubodzy to błogosławieni dziedzice Królestwa Bożego – powinniśmy swoim postępowaniem wspierać i wspomagać ludzi ubogich zgodnie z nauką Chrystusa. Ojciec Franciszek mówi, że „Jeśli chcemy naprawdę spotkać Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy dotknęli się Jego Ciała w ranach ubogich, w odpowiedzi na Komunię sakramentalną otrzymaną w Eucharystii. Ciało Chrystusa łamane podczas Świętej Liturgii pozwala nam się odnaleźć przez miłość wspólną w obliczach oraz w osobach najbiedniejszych braci i sióstr” (Orędzie Ojca Świętego na I Światowy Dzień Ubogich). Wierni powinni zaangażować się w wolontariat na rzecz ubogich albowiem „biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć i żyć istotą Ewangelii”. Zwieńczeniem konferencji i rozważań był udział we Mszy św. w proszowickim kościele, a po niej agapa.

 

Free business joomla templates