JGLOBAL_ARTICLES

Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne

 

Od marca 2017 r. Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt pn.: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, oraz członkom ich rodzin”.  Ważnym ograniczeniem jest możliwość udzielania pomocy w okresie do 3 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego po odbyciu kary, a w przypadku rodziny do 3 miesięcy od pozbawienia wolności członka rodziny.  Celem działań projektowych jest pomoc dla osób opuszczających ZK i ich rodzin oraz reintegracja społeczna byłych więźniów.

W ramach projektu można uzyskać: pomoc materialną (zapewnienie schronienia czasowego, zakwaterowania, dopłaty do zobowiązań czynszowych i za media, kosztów badań specjalistycznych), pomoc rzeczową (bony żywnościowe, bony na odzież, obuwie, leki), pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej oraz podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych (szkolenia, kursy), pomoc psychologiczną (terapia sprawców przemocy, terapia uzależnień umożliwiająca powrót do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie). Do połowy października z tego typu wsparcia skorzystało już 33 beneficjentów. Jak podkreślają, jest to dla nich bardzo ważne wsparcie w procesie powrotu do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt realizowany będzie do końca 2017 r.


Kontakt: Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach, ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce, tel. 41 346 01 16.
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Free business joomla templates