JGLOBAL_ARTICLES

Żółty Talerz dalej z nami!


W sierpniu 2017 roku zakończyła się realizacja pierwszej edycji programu dożywiania dzieci pn. „Żółty Talerz” finansowanego ze środków Kulczyk Foundation. Jednocześnie podpisana została umowa dotacyjna na drugą edycję od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 r. Tym samym wsparcie dzieci w tym obszarze będzie nadal realizowane.

Dzięki środkom otrzymanym z Fundacji  w okresie od września 2016 do sierpnia 2017 roku wydaliśmy 26 400 posiłków, a wsparciem objęliśmy 120 dzieci uczęszczających  do 8 placówek wsparcia dziennego Caritas Diecezji Kieleckiej tj.; Ogniska Wychowawczego w Jędrzejowie oraz świetlic środowiskowych w: Kielcach (2 placówki), Chmielniku, Mniowie, Proszowicach oraz Ślęcinie (gm. Nagłowice).

Każdego dnia  dzięki Programowi „Żółty Talerz” dzieci otrzymywały pełnowartościowy posiłek najczęściej w postaci ciepłego dania. Dzieci bez żadnych wymogów formalnych mogły zasiąść do stołu, gdy tylko tego potrzebowały. Dzięki temu nie były głodne i można było realizować inne obszary wsparcia takie jak profilaktyka i edukacja, rozwój zainteresowań.

Realizacja programu pozwoliła przekazać wiedzę dotyczącą właściwego odżywiania,  edukacji z zakresu niemarnowania jedzenia, w tym negatywnego wpływu wyrzucania jedzenia na środowisko naturalne, przybliżyć zasady właściwego przygotowywania i przechowywania posiłków nie tylko dzieciom. Wiedza ta obejmowała także zagadnienia związku pomiędzy żywieniem a ekologią. W ramach prowadzonych działań projektowych także rodzice zaangażowali się w przygotowywanie zdrowych i pełnowartościowych posiłków(np. w świetlicach środowiskowych w Ślęcinie, Chmielniku, Mniowie).

Dziękujemy Kulczyk Foundation stworzenie tak ważnego społecznie projektu i objęcie nim podopiecznych Caritas Diecezji Kieleckiej. Bardzo się cieszymy, że program będzie kontynuowany i w dalszym ciągu będziemy mogli wspólnie wspierać żywienie dzieci w naszych świetlicach. W nowej edycji jeszcze większy nacisk położony zostanie na jakość posiłku, wykluczenie produktów szkodliwych oraz na edukację w zakresie właściwego odżywiania.

Free business joomla templates