JGLOBAL_ARTICLES

Caritas na Lokalnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej w Jędrzejowie

W środę 27 września br. w jędrzejowskim Centrum Kultury odbył się Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej współorganizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach projektu "Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)". Partnerami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskie Forum Pomocy Społecznej. Głównym celem przedsięwzięcia było wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, a także prezentacja dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń między różnymi podmiotami ekonomii społecznej, do których należą stowarzyszenia, fundacje, warsztaty terapii zajęciowej czy spółdzielnie socjalne.

W ramach kiermaszu zorganizowano 15 stoisk wystawienniczych, odbyły się prelekcje na tematy związane z wykluczeniem społecznym, prezentacja dobrych praktyk oraz debata radiowa pn. „Wartości i korzyści płynące z rozwoju ekonomii społecznej”. Ważnym wydarzeniem było podpisanie trójsektorowego porozumienia o partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim, w którym uczestniczyli między innymi Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, wicestarosta powiatu jędrzejowskiego Janusz Grabek, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy działający w tym rejonie.

Uczestnicy kiermaszu podkreślali, że Tego typu przedsięwzięcia są bardzo potrzebne. Dzięki takim wydarzeniom między fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami nawiązuje się współpraca, co z kolei przekłada się na lepsze i efektywniejsze wsparcie dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego

Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowany jest przez CARITAS Diecezji Kieleckiej, Fundację Centrum Europy Lokalnej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Free business joomla templates