JGLOBAL_ARTICLES

Żegnamy Śp. Biskupa Kazimierza Ryczana

 

W dniach 18-19 września w katedrze kieleckiej odbywają się uroczystości pogrzebowe zmarłego Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana.

Urodził się 10 lutego 1939 r. w Żurawicy koło Przemyśla, w rodzinie Stanisława i Joanny. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Żurawicy, a potem do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. W 1956 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 r. w Przemyślu. Po święceniach posługiwał w parafii w Szebnie, a potem w Rzeszowie. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne na KUL. Po ich ukończeniu pracował, jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie, a w 1976 r. został pracownikiem naukowym KUL. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego i został powołany na Kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. Dnia 17 lipca 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem Diecezji Kieleckiej. Ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach miał miejsce 11 września 1993 r.

Biskup Kazimierz Ryczan troszczył się o rozwój dzieł miłosierdzia w diecezji, wspierał dynamiczny rozwój sieci placówek Caritas, poświęcał nowe oddziały, uczestniczył w jubileuszach. Biskup Ryczan chętnie spotykał się z podopiecznymi i pracownikami domów pomocy, hospicjów, środowiskowych domów samopomocy, schronisk dla bezdomnych, odwiedzał dzieci na koloniach charytatywnych, uczestniczył w spotkaniach z wolontariuszami Caritas. W ostatnim czasie z wielką życzliwością wspierał budowę Hospicjum Stacjonarnego im. św. M. Teresy z Kalkuty w Kielcach. Biskup Kazimierz zachęcał księży i wiernych świeckich do solidarności w tym dziele, w 2011 r. wmurował kamień węgielny pod budowę Hospicjum, a w 2014 r. poświęcił pierwszą część placówki. Bp Kazimierz mądrym słowem i swoją postawą uczył nas wrażliwości wobec potrzebujących, a gdy przyszła choroba mężnie wziął na swe ramiona krzyż cierpienia. Zmarł 13 września 2017 r. Niech odpoczywa w domu Miłosiernego Ojca!

 

 

 

Free business joomla templates